0
Δημοσιεύτηκε 22 Αυγ 2012, 09:48   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Τη δυνατότητα εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νέοι επαγγελματίες των Ευρωπαϊκών χωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους με τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Οι συνολικές αποδοχές κυμαίνονται μεταξύ 2.300 και 3.000 ευρώ, ανάλογα με την θέση εκπαίδευσης. Προσφέρονται επίσης και άλλες παροχές όπως ταξίδια και ασφάλιση.

Το πρόγραμμα Junior Professionals in Delegations (JPD) διαδέχεται το προηγούμενο διετές πρόγραμμα Junior Experts in Delegetions 2010-12. Το πρόγραμμα JPD αναμένεται να εκκινήσει αρχές του 2013 και να έχει διάρκεια 18 μηνών (9+9). Oι 54 υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα εργασθούν σε πολιτικά τμήματα των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία προβλέπει την αποστολή δύο αιτήσεων Ελλήνων υποψηφίων, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 19η Σεπτεμβρίου 2012.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στην διεύθυνση εδώ.


Niki Giannoulidou