0
Δημοσιεύτηκε 25 Απρ 2021, 18:06   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Προς αξιοποίηση έκταση 41 στρεμμάτων της ΕΤΑΔ στη Στυλίδα

img 7429 ΣΤΥΛΙΔΑ ΕΤΑΔ ΓΡΑΝΙΤΣΑΔΕΣ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *

Προετοιμάζεται ένας ακόμη μεγάλος διαγωνισμός από την ΕΤΑΔ, που αφορά την αξιοποίηση έκτασης 41 στρεμμάτων στη Στυλίδα Φθιώτιδας.

Πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επενδυτές που ενδιαφέρονται για τα 78 οικόπεδα της έκτασης στη Στυλίδα (όλα μαζί ή τμηματικά), προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις αξιοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, τα 78 ακίνητα είναι συνολικής έκτασης 41.401 τ.μ., με τα τετραγωνικά των επιμέρους ακινήτων να κυμαίνονται από 400 – 900 τ.μ. Όλα τα ακίνητα είναι άρτια, 46 εκ των οποίων είναι οικοδομήσιμα και τα υπόλοιπα είναι μη οικοδομήσιμα (μέχρι την απόκτηση προσώπου σε διανοιχθείσα οδό).

Σαράντα (40) εξ αυτών χωροθετούνται στη θέση «Γρανιτσάδες», ενώ τα υπόλοιπα τριανταοκτώ (38) χωροθετούνται στη θέση «Άγιος Κύρηκος». Όλα τα ακίνητα βρίσκονται εντός του τομέα Γ του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Στυλίδας.

Τι περιλαμβάνει η πρόσκληση

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των εν λόγω εκτάσεων στο πλαίσιο ανάδειξης της Στυλίδας ως περιοχή με υπερτοπική σημασία και ως λιμένα της Λαμίας.

Η ΕΤΑΔ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

– Τον τρόπο ανάπτυξης και την επιθυμητή έκταση, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης

– Την επιλογή των χρήσεων που θα αναπτύξουν με τα αντίστοιχα μεγέθη δόμησης-κάλυψης

– Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πιθανές διακριτές φάσεις ανάπτυξης

– Το ενδιαφέρον τους για μίσθωση ή εξαγορά

– Τον επιθυμητό χρόνο διάρκειας της μίσθωσης, σε περίπτωση που προταθεί αυτή η επιλογή

– Το εκτιμώμενο ύψος της επένδυσης

– Μελέτη βιωσιμότητας του επενδυτικού τους σχεδίου στην περίπτωση της μίσθωσης

– Την εμπειρία τους στην υλοποίηση, διαχείριση και λειτουργία παρόμοιων σχεδίων με το προτεινόμενο έργο

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Βουλής 7, Σύνταγμα, ΤΚ 10562, Γραφείο Πρωτοκόλλου και ώρες 09.00-16.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 24η Ιουνίου 2021.

bizness.gr


Niki Giannoulidou

 
Ανώνυμος