0
Δημοσιεύτηκε 5 Απρ 2013, 07:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Προς αξιοποίηση το κτίριο της πρώην Ελαιουργικής στη Στυλίδα

ΣΤΥΛΙΔΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA που αφορά στην δράση
«Επαναξιοποίηση και επανάχρηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εκτάσεων» το Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας που συνεδρίασε στις 3 Απριλίου του 2013 ενέκρινε την ένταξη του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα  συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και ευημερία που θα προκύψει με την επαναξιοποίηση και επανάχρηση του εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού κτηρίου του Δήμου Στυλίδας (πρώην ιδιοκτησία Ελαιουργικής ΚΣΕΠ), με την εξοικονόμηση πόρων και την
εξασφάλιση αντισταθμιστικών ωφελειών στον Δήμο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόφαση , και με την πρόταση που θα υποβληθεί ,επιδιώκονται τα εξής:

• Επαναχρησιμοποίηση του παλαιού βιομηχανικού κτιρίου της Ελαιουργικής το οποίο έχει
περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Στυλίδας, η οποία επαναχρησιμοποίηση θα μπορεί να
γίνει στα πλαίσια των επιτρεπόμενων από τον Νόμο χρήσεων της περιοχής, με ταυτόχρονη
ανάπλαση των όψεών του και ανάδειξη του ιστορικού του χαρακτήρα.
• Η παροχή υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για τις δραστηριότητες οι οποίες θα
αναληφθούν εντός του κτιρίου.
• Η δημιουργία κι εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημοσίων/ κοινόχρηστων χώρων στον
περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.
• Η δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης τυχόν απορριμμάτων ή αποβλήτων.
• Η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών σε
ενέργεια του χώρου.
• Η ανάπτυξη «clusters» στην περιοχή με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών που θα
προκύψουν κατά την επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου.
• Η βελτίωση της κοινωνικής ένταξης με δημιουργία θέσεων απασχόλησης ανθρώπινου
δυναμικού από την τοπική κοινωνία.
• Η βιώσιμη αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος όσον αφορά το ίδιο το κτίριο αλλά και
τις λοιπές εγκαταστάσεις που το περιβάλλουν.
• Η παροχή αντισταθμιστικών ωφελειών στον Δήμο με τη δημιουργία εξοπλισμένου χώρου
σεμιναρίων και παραστάσεων για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά
το προσωπικό που θα απασχολείται στην επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου αλλά και για
προσωπικό και εκδηλώσεις του Δήμου, καθώς και με παροχές που θα εξασφαλίζουν και θα
ενισχύουν την κοινωνική συνοχή (καλύπτοντας ανάγκες των κατοίκων όσον αφορά υγεία,
πρόνοια και προστασία από φυσικά φαινόμενα όπως πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες
κ.λ.π.)

Την πρόταση επιμελείται η ειδική  συνεργάτιδα του Δημάρχου κ. Φύκα Ιωάννα και η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μέσω του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Α.)Στερεάς Ελλάδας (Ελληνικής Τράπεζας Eurobank)

Ο σκοπός είναι η επαναξιοποίηση και επανάχρηση του εγκαταλειμμένου βιομηχανικού κτηρίου του Δήμου Στυλίδας (πρώην ιδιοκτησία Ελαιουργικής ΚΣΕΠ).
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,

Αρ. Απόφασης: 45/2013


Niki Giannoulidou