0
Δημοσιεύτηκε 12 Μαρ 2013, 08:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δ.Στυλίδας

δημαρχειο 22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                  Στυλίδα   11 / Μαρτίου / 2013
Αρ. Πρωτοκόλλου :3094

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμαρχος ΣΤΥΛΙΔΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του
Δήμου Στυλίδας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 69.500,00 ευρώ με το
Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20/3/2013 , ημέρα Τετάρτη και
ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ώρα λήξης 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στη Στυλίδα
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που
δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 22383-50119) Κος Παπαχρήστου.

Ο Δήμαρχος
Γκλέτσος Απόστολος


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou