0
Δημοσιεύτηκε 5 Μαρ 2014, 08:53   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Πρόχειρος διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση & επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Στυλίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ dimarxeio 2 300x170 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στυλίδα 5 / Μαρτίου / 2014
Αρ. Πρωτοκόλλου :3361

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος ΣΤΥΛΙΔΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Στυλίδας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14/3/2014 , ημέρα Παρασκευή και
ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ώρα λήξης 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στη Στυλίδα

      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 22383-50120) Κος Αυγελής

Ο Δήμαρχος
Γκλέτσος Απόστολος


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou