0
Δημοσιεύτηκε 21 Σεπ 2012, 11:50   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΑ  17/9/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 14224
Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών
35300 Στυλίδα
Πληροφορίες: Κων/νος Στρωματιάς
Τηλέφωνο  : 2238350109
Fax  : 2238024783
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ:
1.  κ.  Δήμαρχο Στυλίδας
2.  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Στυλίδας
3.  κ.  Πρόεδρος Δ.Κ.  Στυλίδας
4.  κ.κ. Προέδρους Τοπ. Κοινοτήτων
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
  Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 21η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευήκαι ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012
Θέμα 2ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012
Θέμα 3ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαίου
  θέρμανσης για την περίοδο 1/1/2013 έως 31/12/2013, προϋπολογισμού 242.000, 00 €  με Φ.Π.Α.
Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για την προμήθεια Σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης – άρδευσης
Θέμα 5ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
Θέμα 6ο: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών.
Θέμα 7ο: Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας.
Θέμα 8ο: Έγκριση απολογισμού του πρώην Δήμου Πελασγίας οικ. Έτους 2010.
Θέμα 9ο: Αγορά τάφου διαρκούς χρήσης σχετ: 13600/04/09/2012 αίτηση του κυρίου Δουβλέκα Αθανασίου.
Θέμα 10ο: Επιστροφή χρημάτων από τέλη καθαριότητας – ΤΑΠ στη κυρία Γεωργία Παπαχουλιάρα.
Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εκβάθυνση και σταθεροποίηση παρειών αποστραγγιστικής τάφρου Βαθυκοίλου».
Θέμα 12ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ. 11 Β».
Θέμα 13ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Πλακόστρωση – Διαμόρφωση πλατείας Αγίας Αικατερίνης».
Θέμα 14ο: Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή κλειστών αγωγών άρδευσης Σπαρτιάς» και τρόπος δημοπράτησης αυτού.
Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ευαγγελίας Λαμπρούτσου.
Θέμα 16ο: Διάλυση σύμβασης μελέτης «Ανάπλαση- Κατασκευή παραλιακής ζώνης Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας»
Θέμα 17ο: Διάλυση σύμβασης μελέτης «Σύνταξη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Ανάπλαση – Κατασκευή παραλιακής ζώνης Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας».
Θέμα 18ο: Διάλυση σύμβασης μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πράξεων αναλογισμού του Δ. Στυλίδας.
Θέμα 19ο: Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ
Θέμα 20ο: Περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη θέση Ανάπλαση της Τ.Κ. Ραχών (παραλίας Ραχών)
Θέμα 21ο: Λήψη απόφασης για την βράβευση του Ολυμπιονίκη συμπατριώτη μας Πασχάλη Σταθελάκου και του συμπολίτη μας Ευστράτιου Μπαμπαούση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣNiki Giannoulidou