0
Δημοσιεύτηκε 28 Νοέ 2012, 11:33   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

SOS για τα οστρακοειδή του Μαλιακού

Στις 8 Νοεμβρίου 2012 εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απόφαση σχετικά με την αλιεία αλλά και την κατανάλωση δίθυρων μαλακίων δηλ. των οστρακοειδών ,τα οποία αλιεύονται στην περιοχή του Μώλου και της Αγ.Τριάδας Φθιώτιδας.

Διαβάστε την απόφαση

  • Επανακατηγοριοποιούμε ως προς την κατηγορία ζώνης και κατατάσσουμε από Α σε ζώνη κατηγορίας Β τις παρακάτω ζώνες :

1. Ζώνη Μώλου όπως αυτή περιγράφεται στην αριθμ 214/7-2-96 απόφαση Διεύθυνσης

Κτην/κης & Τμήματος Αλιείας

2. Ζώνη Αγ. Τριάδας όπως αυτή περιγράφεται στην αριθμ 214/7-2-96 απόφαση Διεύθυνσης

Κτην/κης & Τμήματος Αλιείας.

  •  Επιτρέπουμε από τις παραπάνω ζώνες παραγωγής Ζ. .Μ την διάθεση των ζώντων δίθυρων μαλάκιων στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση ,μόνο μετά από επεξεργασία σε Κέντρο Καθαρισμού
  • Κάθε προηγούμενη απόφαση μας για τις εν λόγω ζώνες παραγωγής δίθυρων Μαλάκιων παύει να ισχύει

Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας – Τμήμα Κτηνιατρικής και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία Στυλίδας ,Μώλου ,Αταλάντης ,Υπολιμεναρχείο Στυλίδας και Ατάλαντης .

σχετικό link http://et.diavgeia.gov.gr/f/pste/ada/Β4ΣΛ7ΛΗ-2Α2

Τα συμπεράσματα δικά σας……..


Niki Giannoulidou