0
Δημοσιεύτηκε 10 Μαΐ 2016, 10:15   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Στυλίδα ΕΠΕΙΓΟΝ-Έκκληση για αίμα

 ΣΤΥΛΙΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ   !
 ΣΤΥΛΙΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ   !


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou