0
Δημοσιεύτηκε 31 Οκτ 2013, 10:33   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Στυλίδας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς:
Μέλη Ε.Π.Ζ. Δήμου Στυλίδας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 4η Νοεμβρίου 2013 ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Χορήγηση ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του κ. Γεροδήμου
Βάϊου του Ιωάννη για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματός του «Εστιατόριο»
που βρίσκεται στην Παραλία Ραχών (Ξενοδοχείο “SCALA”).
Θέμα 2ο: Εναλλακτική πρόταση για ανακύκλωση συσκευασιών από τον Αντιπρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Πρεμέτη Ιωάννη.
Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


Niki Giannoulidou