0
Δημοσιεύτηκε 17 Δεκ 2013, 10:54   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Συνεδριάζει στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στις 18.30  το Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013
Θέμα 2ο: Συμπλήρωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2014
Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Στυλίδας για την περίοδο 1/1/2014 έως 31/12/2014 από το Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 4ο: Έγκριση για την ανόρυξη γεώτρησης ύδρευσης στον οικοδομικό συνεταιρισμό “Ο ΑΣΚΛΗΠΟΙΟΣ”
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 17750/22-11-2013 αιτήσεως του πολιτιστικού συλλόγου “Η ΣΠΑΡΤΙΑ”
Θέμα 6ο: Εκ νέου λήψη απόφασης επί της με Α.Π. 9476/03-07-2013 αιτήσεως εταιρείας VODAFONE – PANAFON A.E.E.T κατόπιν της με αριθμ. πρωτ: 9196/221077/2-12-2013 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της κας Στυλιανής Παναγιωτοπούλου και κας Σταυρίδη Ευδοκίας
Θέμα 8ο: Έγκριση διοργάνωσης τελετής Θεοφανείων 2014 – Διάθεση πίστωσης
Θέμα 9ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή κλειστών αγωγών άρδευσης Σπαρτιάς
Θέμα 10ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο “Αποχέτευση Δ.Δ. Αυλακίου” και τρόπου
δημοπράτησης
Θέμα 11ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης ατο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί η Πράξη “Αποχέτευση Αυλακίου Δήμου Στυλίδας”
Θέμα 12ο: Δέσμευση του Δήμου για την παράλληλη κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο έργο “Αποχέτευση Δ.Δ. Αυλακίου” της πράξης “Αποχέτευση Αυλακίου Δήμου Στυλίδας”
Θέμα 13ο: Ενημέρωση για τη λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΑΔΕΠ Δήμου Πελασγίας
Θέμα 14ο: Τρόπος διαχείρισης των δημοτικών αρδευτικών υδάτων (φυσικών πηγών και αρδευτικών δημοτικών γεωτρήσεων) του Δήμου Στυλίδας


Niki Giannoulidou