0
Δημοσιεύτηκε 12 Δεκ 2012, 09:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στον Αχινό

Με αφορμή το έργο του οδικού άξονα της Π.Α.Θ.Ε. «Αρχή Α.Κ. Αγ. Μαρίνας-Στυλίδας έως Α.Κ. Ραχών» πραγματοποιήθηκαν το 2009 ανασκαφικές έρευνες σε δύο θέσεις Β. του σημερινού Αχινού, ο οποίος ταυτίζεται με τον αρχαίο και βυζαντινό Εχίνο.

Τομέας Β1 (Χ.Θ. 27+400-27+440)

Η έρευνα απέδωσε οικοδομικά κατάλοιπα δύο χρονικών φάσεων βυζαντινής περιόδου.                        Αρχικά ανασκάφηκαν κτιριακά λείψανα με τα στρώματα καταστροφής τους, τα οποία εδράζονταν σε προγενέστερο τετράγωνο λιθόκτιστο χώρο. Οι επιχώσεις περιείχαν 23 χάλκινα νομίσματα και ένα αργυρό, μεγάλη ποσότητα άβαφων και εφυαλωμένων οστράκων, θραύσματα γυάλινων αγγείων, τμήματα κεράμων και πίθων,πήλινα υφαντικά βάρη, πλειάδα σιδερένιων ήλων, πολλά οστά ζώων και όστρεα. Ανατολικά του τομέα ήλθε στο φως λιθόστρωτο μονοπάτι.

Τομέας Δ (Χ.Θ. 26+960-27+150)
Στη βόρεια πλευρά του τομέα εντοπίστηκε κτήριο διαφορετικών οικοδομικών φάσεων. Αξιοσημείωτο είναι ότι για τη δόμηση του κτίσματος βορειοανατολικά χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι πωρολιθικοί δόμοι. Στο εσωτερικό του ανασκάφηκε πωρολιθική ορθογώνια κατασκευή, η οποία φέρει τετράγωνες οπές.
Επίσης, κατά την έρευνα εντοπίστηκαν δύο τμήματα μυλόπετρας, καθώς και μεγάλο στρώμα καύσης. Ο χαρακτήρας και η χρήση του κτηρίου παραμένει ασαφής μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Από τα ευρήματα αξιοσημείωτα είναι η πληθώρα χάλκινων νομισμάτων , σιδερένιων ήλων και οστράκων τροχήλατης κεραμικής. Συλλέχθηκαν, επίσης, και όστρακα χειροποίητης κεραμικής, θραύσματα γυάλινων αγγείων, τμήματα μαρμάρων, ένας παλαιοχριστιανικός λύχνος  και τμήμα χάλκινης περόνης .

Στα πρανή χαμηλού λόφου ανατολικά του κτηρίου, όπου είχαν εντοπιστεί το 2008 από την ΙΔ΄ ΕΠΚΑ πέντε λακκοειδείς τάφοι χριστιανικών χρόνων , ερευνήθηκαν ακόμη δύο τάφοι, από τους οποίους ο ένας έφερε πολλαπλές ταφές (τάφος VII) και στον άλλο (τάφος VI) ανευρέθηκε χάλκινη πόρπη . Η συστάδα των τάφων που εντοπίστηκε φαίνεται να συνιστά τμήμα ευρύτερου νεκροταφείου.

πηγή 24η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Niki Giannoulidou