0
Δημοσιεύτηκε 12 Ιαν 2016, 09:13   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στο πλαίσιο του έργου της ολοκλήρωσης του Αποχετευτικού Στυλίδας

img 1064 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *
img 1065 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *   img 1067 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *
img 1068 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *   img 1069 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *
img 1070 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *   img 1071 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *
img 1072 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *   img 1073 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou