0
Δημοσιεύτηκε 8 Οκτ 2014, 14:52   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Στυλίδας

img 7429 ΣΤΥΛΙΔΑ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Σύμφωνα με την απόφαση 167/2014  της συνεδρίασης της 6ης Οκτωβρίου του Δ.Σ. Στυλίδας

η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Στυλίδας- της οποίας η θητεία λήγει στις 5.3.2017 –

αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος

Αντιδήμαρχος Kων/νος Χριστοδούλου

Μέλη

Μέλη / Εκπρόσωποι φορέων:

1) Ανδρούτσου Θεοδώρα Νικολάου: Μέλος Δ.Σ. Ναυτικού Ομίλου Ραχών
2) Αντωνόπουλος Ιωάννης του Χρήστου:Πρόεδρος Καφεπωλών – Εστιατόρων Ανατολικής Φθιώτιδας
3) Αυγέρη Σοφία του Δημητρίου: Εκπρόσωπος εργαζομένων Δήμου Στυλίδας.
4) Βελεσιώτης Ζήσης: Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Πελασγίας
5) Γρηγορίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου: Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Στυλίδας
6) Δημητρίου Χριστίνα: Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Στυλίδας
7) Καγιάρας Ευθύμιος: Μέλος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αν. Στερεάς
8) Νιώρας Ευάγγελος του Ταξιάρχη: Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλακίου
9) Λουΐζου – Πουρνάρα Αλεξάνδρα: Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Στυλίδας
10) Φλέγγας Δημήτριος του Αναστασίου: Εκπρόσωπος φορέα ΠΟΚΙΣ

Δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους:

1) Αλεξίου Κωνσταντίνος – Παρασκευάς του Δημητρίου
2) Γεωργακόπουλος Σωτήριος του Κωνσταντίνου
3) Γκλέτσος Απόστολος του Ιωάννη
4) Διαμαντάκης Αθανάσιος του Δημητρίου
5) Διβριώτης Ευάγγελος του Χρήστου
6) Ζωγάκης Ιωάννης του Γεωργίου
7) Καραγκούνης Γρηγόριος του Γεώργιου
8) Καρβελάς Δημήτριος του Ιωάννη
9) Κασαράς Κωνσταντίνος του
10) Κόρδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
11) Κούτρα Αικατερίνη του Αγγέλου
12) Κωνσταντίνου Ευάγγελος του Σεραφείμ
13) Μπακάκος Χρήστος του Γεωργίου
14) Νασόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη
15) Σύρμος Ιωάννης του Αλεξάνδρου
16) Χαρμαντζής Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το Άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Έρευνα stilida.com


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou