0
Δημοσιεύτηκε 29 Αυγ 2013, 10:53   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τι αποφασίστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Αχλαδίου

ΑΧΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Στις 24 Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου του Αχλαδίου με θέμα ” Εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας για τη διαμόρφωση του τεχνικού και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2014″

Μετά από τη σχετική εισήγηση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Αχλαδίου κου Σταθόπουλου Παναγιώτη, αποφασίστηκε ομόφωνα η  άμεση ένταξη στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2014 με απόλυτη σειρά προτεραιότητας των παρακάτω έργων:
1) Εξόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο.
2) Όρυξη αρδευτικής γεώτρησης
3) Επέκταση αρδευτικού δικτύου περίπου ενός (1) χιλιομέτρου
4) Περίφραξη παιδικής χαράς
5) Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δρόμων και πεζοδρομίων
(τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις)
6) Κατασκευή προπονητικού κέντρου
7) Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενής ύδρευσης 350 m3 με σύστημα χλωρίωσης ύδατος, η οποία θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Σύνδεση της δεξαμενής με το υπάρχον υδρευτικό δίκτυο.
8) Αξιοποίηση του ήδη χαρακτηρισμένου υδροβιότοπου «Αλμυροπόταμου» και ενέργειες για την προστασία του.
9) Επέκταση σχεδίου τοπικής κοινότητας Αχλαδίου.
10) Εργασίες συντήρησης στο κοινοτικό γραφείο (Δημοτικό Σχολείο) και στο Αγροτικό Ιατρείο.
11) Αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης της τοπικής κοινότητας Αχλαδίου.

stilida.com

 


Niki Giannoulidou