0
Δημοσιεύτηκε 22 Απρ 2015, 15:18   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα παντρευτούν με πολιτικό γάμο στη Στυλίδα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣΜε σημερινή (22/4/2015) απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας η τέλεση των Πολιτικών Γάµων θα γίνεται κάθε Παρασκευή, χωρίς να αποκλείονται οι υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον υπάρχει δυνατότητα από την αρµόδια υπηρεσία και ώρες τέλεσης αυτών από 12.00 έως 14.00.

Ως τόπος τέλεσης των πολιτικών γάµων ορίζεται το γραφείο ∆ηµάρχου και σε περιπτώσεις που δεν επαρκεί από άποψη χώρου, οι γάµοι θα τελούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην έδρα του ∆ήµου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύπαρξης ανυπέρβλητου κωλύµατος, το οποίο θα κρίνεται αποκλειστικά και µόνο από τον ∆ήµαρχο, κατόπιν αιτήµατος των ενδιαφεροµένων και εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, δύναται µε απόφαση ∆ηµάρχου, η τέλεση των γάµων στα γραφεία των Αντιδηµάρχων στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα στις έδρες των υπόλοιπων ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Στυλίδας.

stilida.com

 


Niki Giannoulidou