0
Δημοσιεύτηκε 7 Οκτ 2020, 14:55   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Σε δημόσια διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας

stylida panoramiki 617x412 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 2023 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ *

 

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία ο  Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Στυλίδας για τη χρονική περίοδο 2020-2023 (Α ΦΑΣΗ)

Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Στυλίδας όπως αναφέρονται στο σχέδιο είναι οι εξής:

1ος Στρατηγικός Στόχος: Ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης

2ος Στρατηγικός Στόχος: Πολύ-πολική χωρο-οικονομική προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος με εξειδικευμένη παρέμβαση και ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου της περιοχής

3ος Στρατηγικός Στόχος: Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

4ος Στρατηγικός Στόχος: Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου

Ο Δήμος Στυλίδας θέτει σε δημόσια διαβούλευση, το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αριθ. απόφ. 114/2020, ΑΔΑ: ΨΖΘΝΩ1Ζ-9ΛΣ) κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, καλούνται οι πολίτες, οι ενώσεις πολιτών καθώς και τοπικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί φορείς, όπως υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στη διεύθυνση [email protected].

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά στο πλήρες σχέδιο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Στυλίδας 2020 – 2023

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou