0
Δημοσιεύτηκε 1 Φεβ 2014, 10:08   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

17.500 προσλήψεις εποχικών σε δήμους και περιφέρειες μέχρι το Μάρτιο

προσληψεις δημοι17.500 προσλήψεις εποχικών στους δήμους και τους ΟΤΑ θα έχουν γίνει μέχρι τις 18 Μαρτίου αφού μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία θα ισχύει η απαγόρευση προσλήψεων λόγω των εκλογών.

Μειωμένες θα είναι οι προσλήψεις εποχικών (ΙΔΟΧ και ΣΜΕ) στους δήμους και στους ΟΤΑ το 2014 , κατά 20% σε σχέση με το 2013 σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών όπου βάζει πλαφόν για τα αιτήματα που πρέπει να στείλουν οι φορείς αρμοδιότητας τους και αναμένεται σύμφωνα με το Εθνος να φτάσουν τις 17.500 προσλήψεις εποχικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα νωρίτερα ξεκινούν τα αιτήματα των δήμων και των Περιφερειών για τον προγραμματισμό που αφορά τις προσλήψεις εποχικών για το 2014 αφού δόθηκε οδηγία σήμερα από το υπουργείο Εσωτερικών σήμερα να σταλούν οι προγραμματισμοί τους αφού παγώνουν οι προσλήψεις για δύο μήνες (Απρίλιο-Μάιος 2014 ) λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, λόγω των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

Το υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών κάνει γνωστό ότι θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς αρμοδιότητάς του υπουργείου Εσωτερικών (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ και Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης) καλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για προσλήψεις εποχικών για το έτος 2014, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σ, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες σας, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠΕΣ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ.

Η εγκύκλιος κάνει επίσης γνωστό ότι οι εγκρίσεις για τις προσλήψεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας θα είναι μειωμένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση με το 2013.

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

Σύμφωνα με το Εθνος στους δήμους και τους ΟΤΑ, θα προσληφθούν συνολικά 17.591 εποχικοί υπάλληλοι. Πιο αναλυτικά:
– Οι 2.842 υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου στις κεντρικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων.

– Οι 6.600 θα απασχοληθούν μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και

– Άλλοι 8.149 σε ανταποδοτικές υπηρεσίες και δομές όπου οι πολίτες πληρώνουν αντίτιμο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας οι ειδικότητες που θα προκριθούν αφορούν κυρίως θέσεις για εργάτες καθαριότητας, εργάτες πρασίνου αλλά και προσωπικό για βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και ειδικότητες που θα έπρεπε να προσληφθούν το καλοκαίρι, όπως ναυαγοσώστες και γυμναστές.

dikaiologitika.gr


Niki Giannoulidou