0
Δημοσιεύτηκε 20 Ιαν 2015, 09:58   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει 4 απευθείας αναθέσεις του Δήμου Στυλίδας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣΗ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας προέβη στην ακύρωση τεσσάρων(4) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις δημοτικών έργων

Συγκεκριμένα ακυρώθηκαν οι

  • 189/2014 και 192/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας που αφορούν σε

1.«Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση δρόμων Τ.Κ. Αυλακίου» προϋπολογισμού 5.853,65€ (άνευ ΦΠΑ).

2.«Eργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ.Αυλακίου» προϋπολογισμού 5.853,65€ (άνευ ΦΠΑ).

Δείτε ΕΔΩ την ακυρωτική απόφαση

και 

  • οι 190/2014 και 191/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Στυλίδας που αφορούν σε

1.«Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός και εκτός οικισμού Τ.Κ. Νεράιδας» προϋπολογισμού 853,65€ (άνευ ΦΠΑ).

2.«Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Νεράιδας» προϋπολογισμού 5.853,63€ (άνευ ΦΠΑ).

Δείτε ΕΔΩ την ακυρωτική απόφαση

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις ανωτέρω αποφάσεις αναφέρει ότι 

“Από τις τεχνικές περιγραφές των έργων, των υπό κρίση αποφάσεων, προκύπτει ότι οι

προβλεπόμενες  εργασίες αφορούν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, την ίδια Τοπική

Κοινότητα  και απευθύνονται στην ίδια κατηγορία υποψηφίων αναδόχων.

Επίσης το συνολικό ποσό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των εν λόγω έργων ανέρχεται στα 11.707,28€, το οποίο υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης δημοτικών έργων ήτοι 10.271,46 €”

stilida.com


Niki Giannoulidou