0
Δημοσιεύτηκε 9 Οκτ 2014, 08:00   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης έπαψε να αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας;

apopseis1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

έπαψε να αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας;

του Στέφανου Σταμέλλου*

Η «επικοινωνιακού τύπου» πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του περιφερειάρχη κ Μπακογιάννη για την σύσταση ενός άτυπου συμβουλευτικού οργάνου – επιτροπή των «σοφών», όπως ονομάστηκε – με την συμμετοχή του πρώην περιφερειάρχη και των πρώην νομαρχών, στέφθηκε, όπως ήταν επόμενο, με αποτυχία. Αυτά τα όργανα, όταν πράγματι πιστεύεις ότι πρέπει να συσταθούν, δεν γίνονται αντικείμενο ανταλλαγών δημοσίων ανακοινώσεων, επιστολών και επικρίσεων.

Όμως διαπιστώνουμε ότι ο περιφερειάρχης και τα στελέχη του, αυτοί που υπερθεματίζουν υποστηρίζοντας τον νόμο του «Καλλικράτη», δεν πιστεύουν στην οργανωτική δομή, που προβλέπει ο Νόμος, και την υπονομεύουν εφευρίσκοντας άλλα άτυπα όργανα. Την ανάγκη ενός γνωμοδοτικού συμμετοχικού οργάνου ο νόμος την καλύπτει με τη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας. Αν ο κ Μπακογιάννης δεν πιστεύει στο ρόλο της Επιτροπής, δεν έχει παρά να ζητήσει την τροποποίηση του νόμου του Καλλικράτη και την κατάργηση της. Αυτό πράγματι θα μπορούσε να το ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 178 του «Καλλικράτη», η συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης περιλαμβάνει τους Δημάρχους της Περιφέρειας και εκπροσώπους:

– των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,

– των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,

– των συνεταιριστικών οργανώσεων,

– της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια,

– των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια,

– οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και

των πολιτών.

 

Ο αριθμός των μελών κυμαίνεται από 35 έως 60, ενώ κατά το 1/3 επιλέγονται με κλήρωση πολίτες που ενδιαφέρονται, από τους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας. Εκεί θα μπορούσαν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους οι «σοφοί».

Να θυμίσουμε τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης:

– Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας

– Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το περιφερειακό συμβούλιο ή τον περιφερειάρχη.

– Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο, ο ρόλος της είναι καθαρά γνωμοδοτικός, αλλά το περιεχόμενο των υποθέσεων των οποίων μπορούν να επιληφθεί είναι ευρύτατο.

Ποια ανάγκη θα υπηρετήσει μια άλλη άτυπη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και «σοφών»;

*μέλος της «Οικολογίας Αλληλεγγύης Στερεάς»


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou