0
Δημοσιεύτηκε 14 Ιούν 2012, 12:49   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ:

  1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Στυλίδας
  3. κ.κ. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων
  4. κ. Πρόεδρος Τ.Δ. Νέων Στυλίδας
    ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει σημερα  και ώρα 6:00 μμ στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη Απόφασης για την έναρξη των διαδικασιών (πρόχειρος διαγωνισμός) για την σύναψη δημοσίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου βάση του Ν. 3979/11 αρ. 61 (Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


Admin1