Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Στην προτελευταία θέση η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας …..

Πριν από σχεδόν ένα τρίμηνο η aftodioikisi.gr είχε δημοσιεύσει τα στοιχεία για την απορροφητικότητα που πέτυχαν οι αιρετοί περιφερειάρχες στον ένα χρόνο που ανέλαβαν και επίσημα (από 1.6.11) τη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ. Ποιοι και πόσο «έτρεξαν» αυτό το διάστημα τα ΠΕΠ;
Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης που έχει στη διάθεσή της η aftodioikisi.gr η απορροφητικότητα αναφορικά με τις πληρωμές των έργων (δηλαδή, τα χρήματα που «πέφτουν» στην αγορά) σε σχέση με το «κλείσιμο» της 30ης Ιουνίου, κυμάνθηκε από το συν 14,4% (της Περιφέρειας Θεσσαλίας) μέχρι και το μείον 1,8% της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πάντως, η αύξηση της απορροφητικότητας της πλειοψηφίας των περιφερειών (εννέα) σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω και του σχετικά μικρού διαστήματος, κυμάνθηκε από 1,5 έως 3,5%.
Συγκεκριμένα:
«Πρωταθλήτρια» τριμήνου και σε πολύ καλές θέσεις τόσο στο 15μηνο (τρίτη με 28,8%) όσο και στο σύνολο, δηλαδή από 1.1.2007 (τέταρτη με 53% απορροφητικότητα στις πληρωμές), είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που στις 30.9 εμφανίζει αύξηση 14,4% στις αποπληρωμές έργων σε σχέση με τον Ιούνιο (30.6) και +10,6% στις συμβασιοποιήσεις έργων. Από 1.1.2007 η Θεσσαλία εμφανίζει συμβασιοποιήσεις 88,6%, ενώ από 1.7.2011 (από τότε δηλαδή, που η αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ πέρασε και επίσημα στην αιρετή περιφέρεια η αύξηση των συμβασιοποιήσεων φτάνει τα 33,5%)
Δεύτερη αλλά με πολύ μεγάλη διαφορά από την πρώτη, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης η οποία εμφανίζει το τελευταίο τρίμηνο αύξηση πληρωμών 3,4% (από 33,2 σε 36,6%) και των συμβασιοποιήσεων κατά 5,5% (από 73,6 σε 79,1%). Στους 79 μήνες του ΕΣΠΑ η ΠΑΜΘ βρίσκεται αναφορικά με τις πληρωμές στην ένατη θέση με 36,6% και στο 15μηνο στην 8η με 14,2%. Παράλληλα εμφανίζει συμβασιοποιήσεις από 1.1.2007, 79,1% και από 1.7.2011, 34,4%
Τρίτη είναι η Περιφέρεια Ηπείρου με +3,3% (από 30,7 σε 34%) πληρωμές στο τρίμηνο και +4,8% (από 37,2 στο 42%) στις συμβασιοποιήσεις. Από 1.1.2007 οι πληρωμές της Ηπείρου είναι στο 62,3% (τρίτη) και συμβασιοποιήσεις στο 105,3%, ενώ από 1.7.2011 στο 34% (δεύτερη) και στο 42% αντίστοιχα.
Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που είχε στο τρίμηνο +2,7% (από 13,3 σε 15%) αποπληρωμές έργων και +6,9% (από 18,8 σε 25,7%) σε συμβασιοποιήσεις. Στους 79 μήνες του ΕΣΠΑ η ΠΚΜ είναι πέμπτη στις πληρωμές (43,4%) και έχει συμβασιοποιήσεις 89,6%, ενώ στο 15μηνο είναι 7η στις πληρωμές (15%) και έχει συμβασιοποιήσεις 25,7% του συνόλου του προγράμματος.
Πέμπτη με μικρή διαφορά από την ΠΚΜ είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που στο τρίμηνο έχει αύξηση πληρωμών 2,5% (από 9,5 σε 12%) και συμβασιοποιήσεων 5,8% (από 12,6 σε 18,4%). Στο συνολικό χρόνο του προγράμματος (από το 2007) βρίσκεται στην έβδομη θέση αναφορικά με τις πληρωμές (39,3%) και έχει 63,1% συμβασιοποιήσεις, ενώ από 1.7.2011 το 12% (10η θέση) και το 18,4% αντίστοιχα.
Στην 6η θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης η οποία έχει ακριβώς την ίδια αύξηση στο ποσοστό των πληρωμών με τη Δυτική Μακεδονία (+2,5% – από 14,4 σε 16,9%) αλλά μικρότερη στις συμβασιοποιήσεις (3% – από 22,8 σε 25,8%). Στους 79 μήνες η Κρήτη έχει αποπληρώσει το 35,6% του συνόλου του προγράμματος (10η θέση) και συμβασιοποιήσει το 70,4%).
Ακολουθεί στην 7η θέση η Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία στο τρίμηνο είχε αύξηση πληρωμών 1,7% (από 7,2 σε 8,9%) και συμβασιοποιήσεων 7,8% (από 11,1 σε 18,9%). Στο σύνολο του προγράμματος η Πελοπόννησος έχει αποπληρώσει το 30,9% (12η θέση) και συμβασιοποιήσει το 60,4%, ενώ στο 15μηνο το 8,9% (13η θέση) και το 18,9% αντίστοιχα.
Με διαφορά 0,1% ακολουθεί στην 8η θέση η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία στο τρίμηνο είχε +1,6% (από 10,1 σε 11,7%) αποπληρωμές και +0,3% (από 7,5 σε 7,8%) συμβασιοποιήσεις. Στους 79 μήνες του προγράμματος η ΠΙΝ έχει αποπληρώσει το 39,4% του συνόλου (έκτη θέση) και συμβασιοποιήσει το 60,5%, ενώ στο 15μηνο 11,7% (11η θέση) και το7,8% αντίστοιχα.
-Στην 9η θέση με την ίδια αύξηση με την ΠΔΕ (που βρίσκεται στη 10η), στις αποπληρωμές (1,5% – από 8,5 σε 10%) βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής, η οποία όμως μεγαλύτερη αύξηση στις συμβασιοποιήσεις: +7,7% (από 8,7 στο 16,4%). Συνολικά η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στην 11η θέση καθώς έχει αποπληρώσει το 32,2% του προγράμματος και έχει συμβασιοποιήσει το 58,9%, ενώ στο 15μηνο στη 12η, καθώς έχει αποπληρώσει το 10% και συμβασιοποιήσει το 16,4%.
Στη 10η θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με +1,5% (από 21,5 σε 23%) στις πληρωμές των έργων και +0,9% (από 22,1 σε 23%) στις συμβασιοποιήσεις. Συνολικά η ΠΔΕ έχει αποπληρώσει το 39% (όγδοη θέση) του προγράμματος και συμβασιοποιήσει το 57,5%, ενώ από 30.6.11 το 23% (4η) και το επίσης, 23% αντίστοιχα.
-Στην 11η θέση ακολουθεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με +0,9% (από 11,8 σε 12,7%) στις αποπληρωμές και +3,2% (από 13 σε 16,2%) στις συμβασιοποιήσεις. Από 1.1.2007 η ΠΒΑ έχει αποπληρώσει το 28,3% των έργων (13η θέση) και συμβασιοποιήσει το 57%, ενώ από 1.7.2011 το 12,7% (9η θέση) και το 16,2% αντίστοιχα.

Στην προτελευταία (12η)θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που μαζί με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, (καθότι είχαν ΑΕΠ μεγαλύτερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου θεωρούνται περισσότερο «πλούσιες» και βρίσκονται εκτός στόχου 1, με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερους προϋπολογισμούς και να μην έχουν ως επιλέξιμα τα «δύσκολα» έργα των υποδομών) συνηθίζουν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της απορροφητικότητας. Ωστόσο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει στο τρίμηνο αρνητικό πρόσημο στις αποπληρωμές (-1,2% – από 17,6 σε 16,4%) και +4,8% (από 43,8 σε 48,6%) στις συμβασιοποιήσεις. Συνολικά, η Στερεά έχει αποπληρώσει το 68,7% του προγράμματος (2η θέση) και έχει συμβασιοποιήσει το 125,1%, ενώ στο 15μηνο το 16,4% και το 48,6% αντίστοιχα.

Τελευταία στο τρίμηνο είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επίσης έχει αρνητικό πρόσημο στις αποπληρωμές (-1,8% – από 40 σε 38,2%) και +4,1% (από 46,3 σε 50,4%). Πάντως, λόγω και του «εύκολου» ΠΕΠ, το Νότιο Αιγαίο συνηθίζει να βρίσκεται στην 1η θέση με 76% αποπληρωμές στο σύνολο του προγράμματος και 38,2% στο 15μηνο. Παράλληλα έχει και υψηλά ποσοστά συμβασιοποιήσεων: 149% στο σύνολο, 50,4% από 1.7.2011.
πηγή aftodioikisi.gr

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Στυλίδα: Οι εθελοντές διασώστες δώρισαν ένα αμαξίδιο στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας

Ένα αναπηρικό αμαξίδιο δώρισε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας η Διασωστική Ομάδας Εθελοντών Στυλίδας. Μπράβο τους!
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων