0
Δημοσιεύτηκε 29 Ιαν 2015, 08:30   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

Στις 2 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


dimarxeio 23 226x170 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΠΡΟΣ:

  1. κ.    Δήμαρχο Στυλίδας
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Στυλίδας
  3. κ.    Πρόεδρο Δ.Κ.  Στυλίδας
  4. κ.κ. Προέδρους Τοπ. Κοινοτήτων

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 2η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 2ο: Τρόπος διαχείρισης των δημοτικών αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) του Δήμου Στυλίδας για την αρδευτική περίοδο 2015.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στη Τοπική Κοινότητα Νεράιδας.

Θέμα 4ο: Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων οικ. έτους 2014.

Θέμα 5ο: Ορισμός πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ως δεκτικών Χ.Ε.Π.

Θέμα 6ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης.

Θέμα 7ο: 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων 2015.

Θέμα 8ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου – Ψήφιση πίστωσης

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης  σχετικά με το υπ’αριθμ. 15206/06-11-2014 έγγραφο του Συλλόγου Μικρασιατών ανατολικής Φθιώτιδας.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης επί των υπ’αριθμ. 1/04-11-2014 και 4/6-11-2014 αιτήσεων του πολιτιστικού συλλόγου “Ο Καραβόμυλος” και Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Εχιναίων.

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 14729/23-10-2014 αίτησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαθυκοίλου.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 30/4-11-2014 αίτησης του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αχινού.

Θέμα 13ο: Ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Στυλίδας (Στυλίδας, Πελασγίας, Ραχών) – σύστημα διακριτικότητας (Υ.Α. Α2-639, ΦΕΚ 1806/τ.Β΄/2-7-2014, άρθρα 1,2,3  και  Ν. 4264/118/τ.Α΄/15-05-2014 άρθρο 5, παράγραφος 1)

Θέμα 14ο: Συγκρότηση μόνιμης Επιτροπής για το έτος 2015 για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη).

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπων.

Θέμα 16ο: Συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών – αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των συμβάσεων προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) για το οικ. έτος 2015.

Θέμα 17ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) για το οικ. έτος 2015.

Θέμα 18ο: Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης, παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο για το οικ. έτος 2015.

Θέμα 19ο: Συγκρότηση επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων  για το έτος 2015.

Θέμα 20ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών  συντήρησης για το οικ. έτος 2015.

Θέμα 21ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων  μεγαλύτερου ποσού 5.869,40 € για το οικ. έτος 2015.

Θέμα 22ο: Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης τιμήματος για την απευθείας εκμίσθωση και εκποίηση πραγμάτων του Δήμου για το οικ. έτος 2015.

Θέμα 23ο: Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2015.

Θέμα 24ο: Συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό για το έτος 2015.

Θέμα 25ο: Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών-ελαστικών  και εργασιών επισκευής υπηρεσιακών  αυτοκινήτων – οχημάτων για το έτος 2015.

Θέμα 26ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση και εκποίηση πραγμάτων  για το οικ. έτος 2015.

Θέμα 27ο: Συγκρότηση επιτροπής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εργασίας και ειδικότερα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Θέμα 28ο: Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου.

 

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου

Δ/κών, Οικ/κών – Τ.Υ.

Μ.Μ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΑΛΛΑΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou