1
Δημοσιεύτηκε 6 Δεκ 2021, 16:27   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, δύο τακτικές, συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας, με τηλεδιάσκεψη, με παρόντες είκοσι δύο (22) Δημοτικούς Συμβούλους. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν ως ορίζει η υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/20/11/2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»,

 

Στην πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκε ένα  τακτικό θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Στυλίδας για το οικονομικό έτος 2020. Κατά πλειοψηφία (15), κατά ψήφισε η μείζονα αντιπολίτευση και η «Λαϊκή Συσπείρωση (7).

 

Στη δεύτερη συνεδρίαση συζητήθηκαν δέκα τακτικά θέματα και ένα προ ημερησίας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2022. Κατά πλειοψηφία (21), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση ως προς τους αιρετούς» (1)

Θέμα 2 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022. Κατά πλειοψηφία (21), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση(1)

Θέμα 3 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2022. Κατά πλειοψηφία (21), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση ως προς τους αιρετούς» (1)

Θέμα 4 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2022.  Κατά πλειοψηφία (21), λευκό ψήφισε  η «Λαϊκή Συσπείρωση ως προς τους αιρετούς» (1)

Θέμα 5 : Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2022. Ομόφωνα(22)

Θέμα 6 : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2022. Ομόφωνα(22)

Θέμα 7 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού. Ομόφωνα(22)

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού γραφείου Μύλων. Ομόφωνα(22)

Θέμα 9 : Λήψη απόφασης περί αιτημάτων της  Αγγελικής Πλατή Διονυσοπούλου και Φιλιώς Πλατή Διονυσοπούλου   για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020.Ομόφωνα ως προς το α )εισηγητικό(22)

Θέμα 10 : Λήψη απόφασης περί αιτημάτων Ευαγγελίας Δημουλά και Κωνσταντίας Δημουλά για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020. Αναβάλλεται ομόφωνα.

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης :

Θέμα: Αναθεώρηση της αριθ. 6151/31-7-2018 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(22)

                                                                     Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων  Δήμου Στυλίδας

                                                                          


Niki Giannoulidou