0
Δημοσιεύτηκε 1 Αυγ 2012, 07:30   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ !!!

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

  1. κ.  Δήμαρχο Στυλίδας
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Στυλίδας
  3. κ.  Πρόεδρος Δ.K. Στυλίδας
  4. κ.κ. Προέδρους Τοπ. Κοινοτήτων

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

  Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 1η Αυγούστου 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Στυλίδας, ετών 2011-2014

Θέμα 2ο: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Στυλίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Admin1