0
Δημοσιεύτηκε 31 Ιαν 2013, 16:00   /   ΥΓΕΙΑ
 
 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας-Δελτίο Τύπου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Λαμία 30-1-2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΔΣ του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λαμίας-Άμφισσας-Καρπενησίου, σε σημερινή του συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη του τα έγγραφα, τις εισηγήσεις των υπηρεσιών των άμεσα εμπλεκομένων με το θέμα υπηρεσιών και θεσμικών παραγόντων σε ότι αφορά τη στελέχωση του Τμήματος Επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν. Λαμίας, κρίνει ότι οι χειρισμοί και οι αποφάσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου έλαβαν χώρα εντός των πλαισίων των σχετικών διατάξεων του Νόμου που διέπει τα Όργανα Διοίκησης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (Διοικητικό Συμβούλιο-Διοικητής του Νοσοκομείου).
Το ΔΣ κρίνει επίσης ότι οι ενέργειες του Διοικητή ήταν και είναι επαρκείς, επιβεβλημένες και οι κατάλληλες προς αντιμετώπιση του οξύτατου θέματος της κάλυψης εφημεριών του ΤΕΠ του Νοσοκομείου.
Για την άνω απόφαση του ΔΣ, ο Διοικητής ενημέρωσε τους Διευθυντές των Κέντρων Υγείας με το υπ΄αριθμ. ΓΔ/55/30-1-2013 έγγραφό του με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Θέμα:
«Σχετικά με πραγματοποίηση εφημεριών ειδικευμένων ιατρών
των Κέντρων Υγείας στα ΤΕΠ του Γ.Ν. Λαμίας»
Σχετ:
Τα αριθμ. Π/ 1118/15-1-13, Σ/1211/15-1-13 έγγραφα του Γ.Ν. Λαμίας καθώς
και της αριθμ. 3/30-1-13 (Θ. Ε.Η.Δ. 1ο ) απόφασης ΔΣ του Γ.Ν. Λαμίας
Στα πλαίσια του εθελοντισμού και της ιατρικής δεοντολογίας, θεωρείται σημαντική η συμμετοχή των ειδικευμένων ιατρών Γενικής Ιατρικής των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας του Γ.Ν. Λαμίας, στην πραγματοποίηση εφημεριών στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Λαμίας.
Ήδη, σας γνωρίζουμε ότι ιατροί Γενικής Ιατρικής του Οργανισμού του Γ.Ν. Λαμίας έχουν ανταποκριθεί, προσφερόμενοι να συμμετέχουν στην κάλυψη των αναγκών αυτού, παρέχοντες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.»
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΙΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ


Niki Giannoulidou