0
Δημοσιεύτηκε 27 Σεπ 2012, 07:23   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

Από 01/10/2012 μέχρι 30/11/2012 θα εφαρμοστεί το μέτρο της καταγραφής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ στα ΕΛ.ΤΑ. ή στις Τράπεζες, απ’ όπου τους καταβάλλεται η σύνταξη ή το οικογενειακό επίδομα.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Παράλληλα με την απογραφή θα γίνει έλεγχος και επικαιροποίηση των στοιχείων των Μητρώων των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων ως προς τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα αποσταλεί από τον ΟΓΑ σε όλους τους συνταξιούχους και δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων ενημερωτική επιστολή, στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία:

α) της καταγραφής και
β) του ελέγχου του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους.


Niki Giannoulidou