0
Δημοσιεύτηκε 26 Σεπ 2012, 12:25   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΣ:
Όλες τις σχολικές μονάδες του Νομού
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων
Ν. Φθιώτιδας
Κύπρου 85, 35100 Λαμία
Υπεύθυνη: Δρ. Ηλιάνα Κ. Μήτσιου
Τηλέφωνο-fax: 22310-24705
e-mail: ssn@dide.fth.sch.gr
Κοιν: Περιφ. Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπ/σης Στερ. Ελλάδας, γρ. Σχολικών
Συμβούλων
Εσωτ. Διανομή: εκπ/κοί που υπηρετούν στη Δ/νση
Σύμφωνα με την αριθμ. πρ.: Φ.απόφ./6090β/12-09-2012 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας, έχοντας υπόψη και την αρ. 19/07-09-12 πράξη του ΠΥΣ Ε
Φθιώτιδας καθώς και το αρ. Φ.42/6090β έγγραφο επικύρωσης τελικής κατάταξης
από τον Περ. /ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, λειτουργεί από φέτος
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων για το Ν. Φθιώτιδας με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό 
Ηλιάνα Κ. Μήτσιου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της εποχής μας και
πιστεύοντας ακράδαντα ότι σε καιρούς κρίσης, το σχολείο και η Παιδεία γενικότερα
καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, ξεκινάμε το έργο της
συμβουλευτικής ελπίζοντας να στηρίξουμε την εκπαίδευση των παιδιών μας σε ακόμα
πιο γερά και υγιή θεμέλια. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στη βελτίωση του
σχολικού περιβάλλοντος και της μαθησιακής διαδικασίας, καλύπτοντας τις
ψυχοκοινωνικές ή μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, υποστηρίζοντας τις
προσπάθειες των συναδέλφων και ανοίγοντας διάλογο με τους γονείς. Δημιουργώντας,
δηλαδή, ένα συνεκτικό, γερό, υγιές σχολείο πάνω στις αρχές της προόδου, της
συνεργασίας, της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης των ΣΣΝ (ΦΕΚ 2315/10-08-2012), οι αρμοδιότητες του
σταθμού ορίζονται ως εξής:
  •  ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του Νομού,
  •  ενημέρωση διδασκόντων για ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες των σχολείων ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου ή μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
  • συμβουλευτική γονέων και προληπτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου,
  • συμμετοχή σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων του νομού για την εξειδίκευση θεμάτων που έχουν σχέση με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα Αγωγής Υγείας,
  • ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας,
  • υποστήριξη προγραμμάτων ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας,
  • συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών για την επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων και την υποστήριξη της προσπάθειάς τους.
Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας, να γίνετε ενεργά
μέλη της προσπάθειας του ΣΣΝ, ώστε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα σχολείο και
κατ’ επέκταση μια κοινωνία περισσότερο αποτελεσματικά και οπωσδήποτε ποιοτικά
για τα παιδιά μας.
Παρακαλώ να ενημερωθούν σχετικά οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων
και οι μαθητές.
Ο Διευθυντής της ΔΔΕ Ν. Φθιώτιδας
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ


Niki Giannoulidou