0
Δημοσιεύτηκε 17 Σεπ 2012, 09:30   /   ΔΙΑΦΟΡΑ
 
 

Η ΚΡΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άτομα με πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχουν υποστεί λιγότερες απώλειες θέσεων κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από αυτούς που εγκατέλειψαν το σχολείο. Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, η καλή εκπαίδευση και οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.
Τα ποσοστά ανεργίας στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε στο 4.4% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ το έτος 2009. Ενώ τα άτομα που δεν είχαν ολοκληρώσει την φοίτησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντιμετώπισαν ανεργία της τάξεως του 11.5%, πάνω από 8.7% από την περασμένη χρονιά. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει το ήδη σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας των νέων, που σήμερα ξεπερνά το 17% στη ζώνη του ΟΟΣΑ.
«Το κόστος των ανθρώπων που αφήνουν το σχολείο χωρίς προσόντα συνεχίζει να αυξάνεται για τα άτομα και την κοινωνία» επισημαίνει ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Angel Gurría. «Πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο ο κίνδυνος μιας χαμένης γενιάς. Παρά τους επιβαρυμένους κρατικούς προϋπολογισμούς, οι κυβερνήσεις θα πρέπει διατηρήσουν τις επενδύσεις τους στην ποιοτική εκπαίδευση, ειδικά εκείνες οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.» «Η επένδυση στην εκπαίδευση δεν είναι μόνο για το κέρδος, είναι επίσης επένδυση στον άνθρωπο και στο μέλλον.»
Βάση των τρεχόντων αποφοιτήσεων, το 82% των νέων ανθρώπων ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά εκείνοι που δεν την ολοκληρώνουν θα αντιμετωπίσουν όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις στο μέλλον, όσον αφορά στην είσοδο και παραμονή τους στην αγορά εργασίας.
Πάνω από το 50% του πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 με 19 ετών είναι άνεργοι ή έξω από το ενεργό δυναμικό. Στις περισσότερες χώρες, οι νέοι χωρίς εργασία, εκπαίδευση ή κάποια κατάρτιση δεν λαμβάνουν καμία υποστήριξη από την κοινωνική πρόνοια. Επίσης, συγκριτικά με μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες είναι διπλά πιο πιθανόν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες εύρεσης εργασίας και χάνουν εξ ολοκλήρου την επαφή τους με την αγορά εργασίας.
Οι κυβερνήσεις, συνεπώς, οφείλουν να επενδύσουν στην εκπαίδευση. Μακροπρόθεσμα, οι προϋπολογισμοί τους θα επωφεληθούν από την επένδυση στην εκπαίδευση. Οι καλύτερα εκπαιδευόμενοι είναι λιγότερο πιθανόν να χρειαστούν επιδόματα ανεργίας ή τη βοήθεια της κοινωνικής πρόνοιας και θα πληρώνουν περισσότερους φόρους όταν θα μπουν στην αγορά εργασίας.
Κάποιος με τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποδώσει κατά μέσο όρο 91.000 δολάρια σε φόρους και κοινωνικές εισφορές κατά την διάρκεια του επαγγελματικού του βίου, δηλαδή πάνω από αυτά που δαπανά η κυβέρνηση για την απόκτηση του πτυχίου του. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ η εκπαίδευση πληρώνει τα ακαθάριστα ασφάλιστρα κατά άτομο με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για του άνδρες υπερβαίνει τα 300.000 δολάρια και για τις γυναίκες τα 200.000 δολάρια.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ δείχνει πως η παγκόσμια δεξαμενή των ταλέντων αλλάζει: το πιο μορφωμένο εργατικό δυναμικό της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α, όπου από κοινού αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ενηλίκων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ζώνη του ΟΟΣΑ (47%), τους έχουν δοθεί προβάδισμα σε πολλά υψηλά ειδικευμένα πόστα.
Τώρα όμως η εικόνα αλλάζει. Ένας στους τρεις συνταξιούχους με πανεπιστημιακή εκπαίδευση κατοικεί στις Η.Π.Α αλλά μόνο 1 στους 4 απόφοιτους πανεπιστημίου εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, ενώ μόνο το 5% των ενηλίκων στην Κίνα έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω του μεγέθους του πληθυσμού της, η χώρα κατατάσσεται δεύτερη μετά τις Η.Π.Α και μπροστά από την Ιαπωνία στο ποσοστό ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ζώνης του G20.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ παρέχει συγκρίσιμα εθνικά στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση της εκπαίδευσης παγκοσμίως. Αυτή η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει δείκτες για τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που επενδύθηκαν στην εκπαίδευση, πως τα εκπαιδευτικά συστήματα λειτουργούν και εξελίσσονται και για τις αποδόσεις των επενδύσεων στην εκπαίδευση.
Για πρώτη φορά περιλαμβάνει αναλύσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων της Βραζιλίας, Κίνας, Ινδίας, Ινδονησίας, Ρωσίας και Νοτίου Αφρικής.
Βασικά Συμπεράσματα Έξοδα για την εκπαίδευση
Οι χώρες που ανήκουν στον ΟΟΣΑ ξόδεψαν το 6.1% του ΑΕΠ τους στη εκπαίδευση το έτος 2008. Από το 2000- 2008 σε 25 από τις 32 χώρες οι δαπάνες αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ότι το Α.Ε.Π (διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα Β2.1).
Οι δαπάνες ανά φοιτητή στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα αυξήθηκαν κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ από το 2000- 2008. Οι δαπάνες για τους φοιτητές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκαν σε 7 από τις 30 χώρες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως οι δαπάνες που δεν συμβαδίζουν με τα έξοδα των εγγραφών. (διάγραμμα Β1. 6, δεύτερο διάγραμμα).
Το μερίδιο της ιδιωτικής χρηματοδότησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε σε 20 από τις 26 χώρες, για τα οποία υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία στα έτη ανάμεσα στο 2000 και 2008. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, κατά μέσο όρο και περισσότερες από 15 μονάδες σε χώρες όπως τη Πορτογαλία, Σλοβακική Δημοκρατία και το Ηνωμένο βασίλειο. (Διάγραμμα Β3.3, πρώτο μέρος).

Οι δαπάνες για τους μισθούς των δασκάλων το έτος 2009 αντιπροσωπεύουν το 63% των τρεχουσών δαπανών για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μετά δευτεροβάθμια εκπαίδευση των χωρών του ΟΟΣΑ (Πίνακας Β6.2b).
Ανάμεσα στα έτη 2000 και 2009, οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σε πραγματικό χρόνο στις περισσότερες χώρες. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις που υπερβαίνουν το 50%, τις είδαμε στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία και την Τουρκία. Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτήν την τάση ήταν η Αυστραλία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Ελβετία, όπου εκεί οι μισθοί μειώθηκαν (Πίνακας D3 και διάγραμμα D3.2)
Διεθνείς φοιτητές

  • Τις 3 τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των διεθνών φοιτητών έχει αυξηθεί δραματικά, από 800,000 παγκοσμίως το 1975 σε 3.7 εκατομμύρια μέσα στο 2009. (Διάγραμμα σε πλαίσιο C3.1). Η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Ελβετία και η Νέα Ζηλανδία έχουν το υψηλότερο ποσοστό σε διεθνείς φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Η Κίνα συμβάλει με το 18.2% στο σύνολο των ξένων φοιτητών from non-OECD countries enrolled in the OECD area (not including an additional 1.3% from Hong Kong, China).

Ισότητα Φύλων

  • Οι νέες γυναίκες είναι πλέον πιο πιθανό να αποφοιτήσουν από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε σχέση άνδρες, στις χώρες του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ελβετία.
  • Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των φοιτητών και των αποφοίτων σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και κυριαρχούν στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Ενώ οι άνδρες κυριαρχούν στους τομείς της μηχανικής, της βιομηχανικής παραγωγής και των κατασκευών.(Διάγραμμα Α4.1). 

Niki Giannoulidou