0
Δημοσιεύτηκε 12 Σεπ 2012, 07:21   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε μία εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Teachers 4 Europe 2012-13» προκειμένου

  • να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας
  • να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού (ηλικία 9-12 ετών) σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
  • να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους
  • να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση θα είναι δωρεάν ενώ θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής της Εκπαίδευσης: 3, 4, 5, 6 και 7 Ιανουαρίου 2013 στο Νομό Θεσσαλονίκης και 30 και 31 Μαρτίου 2013 στο Νομό Αττικής Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες. Η ημερομηνία διεξαγωγής του ταξιδιού, θα ανακοινωθεί κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Niki Giannoulidou