0
Δημοσιεύτηκε 5 Ιούλ 2013, 00:00   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Φθιώτιδα:Ηµέρες λειτουργίας των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποστήριξη της υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαµία, 4 -7-2013

Οι ηµέρες λειτουργίας των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ του Ν.Φθιώτιδας  για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μ.∆.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο Φ251/87288/Β6/28-06-2013 , η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των µηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ λήγει την Παρασκευή 12-7-2013. Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν υποστήριξη για τη συµπλήρωση του δελτίου τους ή ενδεχοµένως χρειαστούν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές των Λυκείων για την υποβολή του δελτίου τους,  τις 2 εβδοµάδες του Ιουλίου πρέπει τα Λύκεια να λειτουργήσουν ως εξής :
– Μία µέρα κάθε εβδοµάδας τα Λύκεια θα λειτουργήσουν µε το προσωπικό της εφηµερίας, όπως έχουν ήδη κάνει τον προγραµµατισµό τους.
– Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ακόµα και αν έχουν προγραµµατισµένη εφηµερία την Παρασκευή) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 2-7-2013, την Παρασκευή 5-7-2013, την Τρίτη 9-7-2013 καθώς και την Παρασκευή 12-7- 2013 µε την παρουσία του ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή και του εντεταλµένου εκπαιδευτικού για το χειρισµό της ηλεκτρονικής εφαρµογής του µηχανογραφικού δελτίου. Αυτές τις 4 ηµέρες ο (Υπο)∆ιευθυντής θα µπορεί να δεχτεί συµπληρωµατικά δικαιολογητικά για υπαγωγή σε κάποια ειδική περίπτωση και να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιηµένο Μ.∆. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.∆.


Niki Giannoulidou