0
Δημοσιεύτηκε 14 Φεβ 2014, 10:19   /   ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

Δισκοφορία για τους σεισμόπληκτους της Κεφαλλονιάς από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας

seismos kefalonia zimies 630x393 ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΙΣΚΟΦΟΡΙΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα  

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Δισκοφορία ὑπέρ τῶν σεισμοπλήκτων Κεφαλληνίας».

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εἶναι σέ ὅλους γνωστή ἡ μεγάλη δοκιμασία τήν ὁποία μετά τούς καταστροφικούς σεισμούς τῆς 26ης Ἰανουαρίου διέρχεται ὁ λαός τῆς Κεφαλληνίας. Ἐκκλησίες καί σπίτια πολλά κυριολεκτικῶς διελύθησαν καί ἔμειναν ἑκατοντάδες συνάνθρωποί μας στό δρόμο. Ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη ἐκεῖ ὅπου ὑψώνοντο ὡραία δημόσια κτίρια καί μεγαλόπρεπες ἐκκλησίες μετετράπησαν σέ σωρούς ἐρειπίων, εὐτυχῶς χωρίς ἀνθρώπινα θύματα. Δεκάδες κατοικίες κατέστησαν ἀκατοίκητες καί οἱ ἔνοικοί τους ἔμειναν στόν δρόμο. Θλίψη καί πόνος ἐπικρατοῦν στό νησί τοῦ ἁγίου Γερασίμου, στό ὁποῖο ἡ ἀγωνία ἐπιτείνεται μέ τίς συνεχιζόμενες δονήσεις οἱ ὁποῖες καθιστοῦν τό αὔριο ἀβέβαιο.

Συμμετέχουμε ὅλοι στή δοκιμασία τῶν ἀδελφῶν μας Κεφαλλήνων καί συμπάσχουμε μέ τόν δικό τους πόνο μέ περισσότερη συναίσθηση, διότι καί ἐμεῖς ἐδῶ στήν Λοκρίδα ἀπό τόν παρελθόντα Αὔγουστο καί πρόσφατα τήν 1η Φεβρουαρίου ἀκόμα δέν ἔχουμε συνέλθει ἀπό τό κτύπημα τοῦ Ἐγκελάδου, πού ἐπέφερε πολλές ζημίες τίς ὁποῖες προσπαθοῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε.

Στήν Κεφαλληνία οἱ καταστροφές εἶναι τραγικώτερες ἀπό τίς δικές μας καί οἱ ἀνάγκες τῶν κατοίκων εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερες. Ἐπειδή κατά τήν Ἁγιογραφική ρήση «εἴ πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη» δηλαδή ἐάν πάσχει ἕνα μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε συμπάσχουν μαζί του ὅλα τά μέλη, σᾶς καλῶ πέραν τῆς καθημερινῆς προσευχῆς ὑπέρ τῶν σεισμοπλήκτων ἀδελφῶν τῆς νήσου Κεφαλληνίας, νά ἐνεργοποιηθεῖτε ὅλοι, ὥστε ὡς ἀδελφοί ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, νά δείξουμε ἀγάπη καί νά συμπαρασταθοῦμε στούς δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας, πού ἔχασαν τά πάντα, πού μένουν στίς σκηνές, πού δέν ἔχουν πιά τό νοικοκυριό τους καί πού ἔχασαν τήν ἐλπίδα τους μέσα στή δίνη τῆς μανίας τοῦ σεισμοῦ.

Σέ ἀπάντηση τοῦ τηλεγραφήματος συμπαραστάσεως πού ἀπευθύ­να­με ἀπό τήν πρώτη στιγμή στόν πολυσέβαστο Γέροντα Μητροπολίτη Κε­φα­λ­­ληνίας κύριον Σπυρίδωνα μᾶς καλεῖ ἐναγωνίως νά βοη­θήσωμε: «Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ…αἰτούμεθα οἰανδήποτε βοή­θειαν εἰς τάς δυσχειμέρους ἡμέρας, τάς ὁποίας διερχόμεθα» μᾶς γρά­φει.

Σᾶς παρακαλῶ καί ἐγώ νά προσφέρετε μέ πλούσια αἰσθήματα στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ ὑπέρ τῶν σεισμοπλήκτων ὅ,τι δύνασθε διά νά  ἀνα­κουφίσουμε ἔστω καί εἰς τό ἐλάχιστο τόν πόνο τῶν ἐμπε­ριστά­των ἀδελφῶν μας.

Ὁ δέ Κύριος τοῦ σύμπαντος νά ἀποτρέψει τήν φοβερά τοῦ σεισμοῦ ἀπειλή καί ἀπό τόν σεισμογενῆ και σεισμοπαθῆ τόπο μας.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou