0
Δημοσιεύτηκε 14 Φεβ 2014, 11:02   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

Ξεκινάει πειραματική αλιεία στο Μαλιακό και Β.Ευβοϊκό για ερευνητικούς σκοπούς

καταδυσηAπό 1 Μαρτίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2014 το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα διενεργήσει πειραματική αλιεία–συλλογή βενθικών οργανισμών του είδους Holothuria tubulosa (κοινώς “θαλάσσιο αγγούρι”) για ερευνητικούς σκοπούς με αυτόνομη κατάδυση στο Μαλιακό Κόλπο και στο Β.Ευβοϊκό.Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα.

Η  δειγματοληψία βενθικών οργανισμών-και στη συγκεκριμένη περίπτωση των θαλασσίων αγγουριών- γίνεται γιατί τα βένθη θεωρούνται αξιόπιστος δείκτης του θαλασσίου οικοσυστήματος.

Συγκεκριμένα :

Η βενθική βιοκοινωνία αποτελείται από οργανισμούς που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Έχουν περιορισμένη ικανότητα μετακίνησης και κατά συνέπεια μεγάλη δυνατότητα αποτύπωσης μη αναστρέψιμων αλλαγών του υδάτινου περιβάλλοντος,
  • Ζουν μέσα στα ιζήματα και είναι εκτεθειμένοι σε περιβαλλοντικά δυσμενή ερεθίσματα (stressors), όπως χημικά κατάλοιπα και υποξικές συνθήκες (χαμηλά επίπεδα οξυγόνου),
  • Ο χρόνος ζωής τους είναι αρκετά μεγάλος, έτσι ώστε να αποτυπωθούν πάνω τους οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικά δυσμενών ερεθίσματων

Έρευνα stilida.com

 


Niki Giannoulidou