0
Δημοσιεύτηκε 11 Μαρ 2014, 09:33   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Αυτές είναι οι Διευθύνσεις της Περιφέρειας Στερεάς που θα γίνουν προσλήψεις

προσληψεις δημοιΣύμφωνα με απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ,Απόφασης 26/2014) θα προσληφθεί για το 2014 έκτακτο προσωπικό  στους ΟΤΑ α και β και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης.

 

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι εξής προσλήψεις

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου χρονικής διάρκειας 8 μηνών στις εξής Διευθύνσεις και ειδικότητες

1. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Για την Π. Ε. Φθιώτιδας :
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Γεωλόγων.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή Χημικών.
Για την Π. Ε. Εύβοιας :
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή Χημικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
Για την Π. Ε. Βοιωτίας :
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγων.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Γεωλόγων.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Για την Π. Ε. Φωκίδας :
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.
Για την Π. Ε. Ευρυτανίας :
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Γεωλόγων.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Δασολόγων.
3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Γεωπόνων ή Βιολόγων.
4. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού.
5. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
6. ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων.
7. Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μεταλλειολόγων ή Μηχανικών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού / Διοικητικού – Λογιστικού.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.
8. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
9. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
– Τρία (3) άτομα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΤΕ Έργων Υποδομής.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
10. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ ιοικητικού – Οικονομικού.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Γεωπόνων.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Βιολόγων – Ιχθυολόγων.
11. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
– Πέντε (5) άτομα κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
– Τέσσερα (4) άτομα κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
– Πέντε (5) άτομα κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.
– Τρία (3) άτομα κλάδου ΥΕ Εργατών.
12. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
– Τέσσερα (4) άτομα κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
– Δύο (2) άτομα κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών/τριών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
13. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
14. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Οδηγών.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.
Προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας ενός(1) έτους στις εξής Διεθύνσεις και ειδικότητες
1. Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
– Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι η κωδικοποίηση του αρχείου του
Εμπορίου και του Τουρισμού.
2. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
– Τρία (3) άτομα κλάδου ΠΕ Γεωπόνων.
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι η διεκπεραίωση του προγράμματος
μείωσης της νιτρορύπανσης.

stilida.com


Niki Giannoulidou