0
Δημοσιεύτηκε 4 Φεβ 2013, 09:08   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Έρχεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος με επιδοτήσεις για επαναλειτουργία επιχειρήσεων

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα θα δίνει επιδότηση για επαναλειτουργία επιχειρήσεων που έχουν διακόψει την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Από την παρουσίαση της πρότασης νόμου στα μέσα Δεκεμβρίου του 2012 μέχρι και την τελευταία στιγμή (την Παρασκευή έγινε άλλη μια σύσκεψη τεχνικών κλιμακίων με τον αρμόδιο υφυπουργό, Νότη Μηταράκη) οι εμπειρογνώμονες από την Ε.Ε. του ΔΝΤ και την ΕΚΤ επέμεναν ότι τα φορολογικά κίνητρα που δίνονται για τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις είναι υπερβολικά. Στην κατεύθυνση αυτή επέμειναν στο νόμο που θα πάει για ψήφιση στη Βουλή να υπάρχει στο κομμάτι των φορολογικών κινήτρων η επισήμανση ότι τα κίνητρα θα αναπροσαρμόζονται με βάση τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

Το σχέδιο νόμου στην τελική μορφή του ειδικά για τις στρατηγικές επενδύσεις προβλέπει ότι με το νόμο που κυρώνει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, ο προορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με ειδικό τρόπο, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων.

Στις στρατηγικές επενδύσεις μπορούν να ενταχθούν και αυτές των οποίων επιμέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων.

Με το νόμο δίνεται η δυνατότητα καταβολής του 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%. Οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι συνεχείς, η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς, οι εταιρείες μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους, ενώ για τις μεγάλες επενδύσεις μειώνεται το πλαφόν κύρωσης από τη Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ.

Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας προϋπολογισμού έως και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορούν να παρέχονται κίνητρα μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων (σε ρευστό, φορολογικές απαλλαγές ή χρηματοδοτική μίσθωση) του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύψους άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, για το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.

πηγή ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou