0
Δημοσιεύτηκε 24 Σεπ 2012, 00:00   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει τις προσλήψεις για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, διάρκειας 70 ωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης ιδιοκτητών συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, στη τεχνολογία των υβριδικών οχημάτων.

Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται για τις προσλήψεις και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσειςνα υποβάλουν από 24/09/2012 έως και 28/09/2012 και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Λαμίας, Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, 35100 Λαμία τηλ 22310-51074, για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκηρύσσονται οι παρακάτω κλάδοι και ειδικότητες:

·  Για την ενότητα « Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας »
 Πτυχιούχοι  ΑΕΙ/ΤΕΙ κλάδων, ΠΕ12.11, ΠΕ10, ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.09, ΠΕ18.40
·  Για την ενότητα «Υγιεινή και Ασφάλειας»
 Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με σχετική διδακτική εμπειρία η σχετική επαγγελματική εμπειρία, στην ενότητα.
·  Για την ενότητα «Μηχανολογικών μαθημάτων»
 Πτυχιούχοι ΤΕΙ ειδικότητας Οχημάτων και ελλείψει  αυτών, Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογικού κλάδου, με εμπειρία στην υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτου.
·  Για την ενότητα «Ηλεκτρολογικών μαθημάτων»
 Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κλάδων, Ηλεκτρολογικού τομέα, με εμπειρία στην υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτου
·  Για την ενότητα «Ηλεκτρονικών μαθημάτων»
 Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κλάδων, Ηλεκτρονικού τομέα, με εμπειρία στην υβριδική  τεχνολογία αυτοκινήτου


Niki Giannoulidou