0
Δημοσιεύτηκε 16 Οκτ 2012, 11:03   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

ΜΗΠΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ?

Κατασχέσεις για όσους χρωστούν στο Δημόσιο από 300 ευρώ και πάνω.

Το υπουργείο Οικονομικών φέρνει ξανά το μέτρο της αναγκαστικής είσπραξης λόγω της αύξησης στα ληξιπρόθεσμα χρέη. Εκτός από την αναγκαστική είσπραξη των οφειλών το Υπουργείο οικονομικών έχει εφαρμόσει την ρύθμιση των οφειλών όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους με δόση 100 ευρώ το μήνα.Το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εγκύκλιο με το οποίο ζητά τα στοιχεία οφειλετών που χρωστούν ποσά πάνω από 300 ευρώ στο Δημόσιο προκειμένου να θέσει σε λειτουργία το σχέδιο για τις κατασχέσεις.

Οι κατασχέσεις «απαιτήσεων εις χείρας τρίτων», δηλαδή κατασχέσεων μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων ενεργοποιείται για όσους χρωστούν στο Δημόσιο ποσά από 300 ευρώ ενώ το ακατάσχετο για μισθούς και συντάξεις έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ. (δηλαδή στους λογαριασμούς μισθοδοσίας και καταβολής συντάξεων θα πρέπει μετά την κατάσχεση να απομένουν 1.000 ευρώ).

Πιο αναλυτικά για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορούν να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, τα εξής μέτρα:

Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που βρίσκονται είτε στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.

ΠΗΓΗ:ΕΘΝΟΣ


Niki Giannoulidou