Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 

Αθήνα, 17-9-2012


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012


Στα 787.035 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Αύγουστο. Από αυτά 324.876 είναι άνδρες (ποσοστό 41,28%) και 462.159 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,72%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά  -0,99% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,64% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 26,69% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,67%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,62%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3ηΓυμνασίου) αναλογεί το 33,89%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 18,39% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,10%.
Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,77% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,69% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,54%.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 201.758 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 14.485 άτομα, ποσοστό 7,73% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 84,68% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 6,96% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι,  το 3,98% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 2,02% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 1,91% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και το 0,46% είναι λοιποί επιδοτούμενοι. 
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 56.778, μειωμένες κατά -37,46% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (90.791) και αυξημένες κατά 12,56% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011 (50.443). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 17.100 (μειωμένες κατά -27,39% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -1,71% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 19.725 (μειωμένες  κατά -34,07% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 5,38% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.131 (μειωμένες κατά -4,57% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -1,92% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.825, το 53,56% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -31,13% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (53.469) και αυξημένο κατά 1,96% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011 (36.116).
Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -2.178 θέσεις εργασίας, έναντι 14.131 τον Ιούλιο  και -8.237 τον Αύγουστο του 2011.
Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Αύγουστο του 2012.

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1]για το μήνα Αύγουστο 2012 ανήλθε σε 787.035 άτομα. Από αυτά 336.317 (ποσοστό 42,73%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 450.718 (ποσοστό 57,27%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 37,67% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 19,56%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 324.876 είναι άνδρες (ποσοστό 41,28%) και οι 462.159 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,72%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 500.838 άτομα (ποσοστό 63,64%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 210.090 άτομα (ποσοστό 26,69%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 76.107 άτομα (ποσοστό  9,67%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 366.929 άτομα (ποσοστό 46,62%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 266.719 άτομα (ποσοστό 33,89%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 144.759 άτομα (ποσοστό 18,39%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.628 άτομα (ποσοστό 1,10%).
Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 730.113 άτομα (ποσοστό 92,77%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 44.794 άτομα (ποσοστό 5,69%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 12.128 άτομα (ποσοστό 1,54%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούλιο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους ( Αύγουστο 2011) καταγράφηκαν:
4  Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  -7.889 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -0,99%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-6,69%) και αύξηση κατά 93.706 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 13,52% από τον Αύγουστο του 2011.
4  Μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά -1.388 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -0,41%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-4,63%) και αύξηση κατά 73.790 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 28,11% από τον Αύγουστο του 2011.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Αύγουστο 2012 ανήλθε σε 121.801 άτομα, από τα οποία 35.411 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 86.390 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Α.2  ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 201.758 άτομα. Από αυτά 170.851 (ποσοστό 84,68%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 14.037 (ποσοστό 6,96%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 8.020 (ποσοστό 3,98%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, 4.078 (ποσοστό 2,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 3.852 (ποσοστό 1,91%)  είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά) και 920 (ποσοστό 0,46%)  είναι λοιποί επιδοτούμενοι.  Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  178.449 άτομα.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούλιο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Αύγουστο 2011) καταγράφηκαν:
4  Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 14.485 άτομα και μείωση κατά -10.539 άτομα από τον Αύγουστο του 2011. 
4  Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 14.995 άτομα και μείωση κατά -11.538 άτομα από τον Αύγουστο του 2011. 
4  Μείωση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  -510 άτομα και αύξηση κατά 999 άτομα από τον Αύγουστο του 2011. 
4  Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 17.533 άτομα και μείωση κατά -7.905 άτομα από τον Αύγουστο του 2011.
Β.  ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1  ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 56.778, μειωμένες κατά -37,46% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (90.791) και αυξημένες κατά 12,56% σχετικά με τον Αύγουστο του 2011 (50.443).
Β.2  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ[2]
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 17.100, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -6.451 άτομα.

Β.3  ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνουστο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 19.725, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -10.193  άτομα. 
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 36.825, το 53,56% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -31,13% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (53.469)  και  αυξημένο  κατά 1,96% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011 (36.116).

Β.4  ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο  ανέρχονται σε 22.131 μειωμένες κατά  -1,92% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011 (22.564) και  μειωμένες  κατά -4,57% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (23.191). 
Β.5  ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε -2.178 έναντι 14.131 τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο  και  -8.237 τον  Αύγουστο του 2011.
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.


[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2]  Ο ΟΑΕΔ θα παρουσιάζει πλέον διακριτά τα στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου (δηλαδή, τις κοινώς εννοούμενες απολύσεις) από τις λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με σκοπό τη σαφέστερη εικόνα των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ακόμη δυνατή η αντίστοιχη διάκριση στο πεδίο 

των προσλήψεων.- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης μικρών και πολύ...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων