Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Τουρισμός: πέρασε το ν/σ – Αναλυτικά τι προωθείται και τα κύρια σημεία κριτικής

 τουρισμος
Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στο Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής, το νομοσχέδιο για τον τουρισμό με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» με στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σήμερα, με την κατ΄άρθρο ψήφιση του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο, ως προς το περιεχόμενο, επιμερίζεται στις παρακάτω ενότητες, σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Τουρισμού:

(Άρθρα 1-7) Τουριστικές επιχειρήσεις- απλούστευση διαδικασιών

Στο πρώτο μέρος, γίνεται παρέμβαση, μετά από σχεδόν 20 χρόνια στον βασικό νόμο 2160/1993 περί τουριστικών επιχειρήσεων, με σκοπό την κωδικοποίηση και απλούστευση των εννοιών για τουριστικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον προτείνεται απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης για καταλύματα, με παρεμβάσεις, όπως η κατάργηση του σταδίου της έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης, καθώς και της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου η οποία πλέον έχει ενσωματωθεί στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπου απαιτείται.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία νέα προσέγγιση της αδειοδοτικής διαδικασίας και σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και κράτους. Με την υποβολή των δικαιολογητικών βάσει τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών χορηγείται αυτομάτως ειδικό σήμα λειτουργίας και ο έλεγχος από την κρατική υπηρεσία έχει χαρακτήρα περιορισμού της παραβατικότητας και όχι προληπτικό.

Η κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ακολουθεί τα σύγχρονα διεθνή πρότυπακαι προτείνεται να γίνεται πλέον από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο είναι ο θεσμικός σύμβουλος του κράτους και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την αρμοδιότητα αυτή.

Τέλος σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων ορίζεται εκ νέου το πλαίσιο ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για τους παραβάτες.

(Αρ. 8-21) Ειδικές τουριστικές υποδομές

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνονται παρεμβάσεις για θέματα που αφορούν σε ειδικές τουριστικές υποδομές, (τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, αυτοκινητοδρόμια).

Για την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού προτείνεται οριστική επίλυση του θέματος λειτουργίας του συνόλου των αναγνωρισμένων ως υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της επικράτειας και των εντός αυτών κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, για πρώτη φορά ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ενός των χιονοδρομικών κέντρων.

Με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας των παράκτιων περιοχών γίνονται παρεμβάσεις, όπως η τροποποίηση της έννοιας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών και της διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, καθώς και εισαγωγή πλαισίου για θαλάσσιες ζώνες ναυδέτων και εξυπηρέτησης υδροπλάνων.

Το άρθρο για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, προβλέπει δυνατότητα σύστασης ιδιοκτησιών σε τουριστικές κατοικίες από τη φάση υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία των αρχιτεκτονικών σχεδίων για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, έναντι της φάσης έγκρισης των οικονομικών αδειών που ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα, δίνεται δυνατότητα σύμβασης πώλησης ή μίσθωσης των τουριστικών κατοικιών αμέσως μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και σχετικών εγκρίσεων για κάθε εγκατάσταση.

Με τις παραπάνω διατάξεις επιχειρείται η βελτίωση της ελκυστικότητας του προϊόντος, με τη δημιουργία προϋποθέσεων για ευκολότερη αυτοχρηματοδότηση των επενδύσεων και ευελιξία στους αγοραστές κατοικιών εντός Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων.

Ρυθμίσεις- κτήρια πρώην ΟΤΕΚ (Αρθρο 23)

Για τα ακίνητα του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ορίζεται δυνατότητα μερικής μακροχρόνιας εκμίσθωσης σε ιδιώτες παράλληλα με τη χρήση τους από το Υπ. Τουρισμού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα έσοδα του δημοσίου από τις εκμισθώσεις των ακινήτων μεταφέρονται και εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου και διατίθενται αποκλειστικά σε δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Αρθρα 25-26 & τροπολογία για τον αγροτουρισμό

Στα άρθρα 25 και 26 καθώς και στη σχετική τροπολογία δίνεται έμφαση στην προώθηση συγκεκριμένων ειδικών μορφών τουρισμού. Παράλληλα, δίνονται ορισμοί, όπως των «Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού» και του «Αγροκτήματος» και εισάγονται οι έννοιες του «Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας» με στόχο την ανάδειξη της τοπικής αγροδιατροφικής παραγωγής καθώς και του συστήματος πιστοποίησης με τη θέσπιση του «Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού» και του «Σήματος επισκέψιμου οινοποιείου».

Το πλαίσιο που εισάγεται για πρώτη φορά, ορίζει ελάχιστες προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων αγροτουρισμού και οινοτουρισμού, τις βασικές υποδομές καθώς και τις διαδικασίες πιστοποίησης και εποπτείας.

Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η ενίσχυση του αγροτικού και οινοπαραγωγικού εισοδήματος και ταυτόχρονα η ανάδειξη της γεωργικής, κτηνοτροφικής και οινοπαραγωγικής παράδοσης, η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός

Για τον ιατρικό τουρισμό παρέχεται η εξουσιοδότηση στους υπουργούς να ρυθμίσουν επιμέρους θέματα σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό (Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού, πιστοποίηση των Ιατρικών Παρόχων, το ύψος του παραβόλου που θα καταβάλλεται για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού).

Ακόμα, για τον ιαματικό τουρισμό, σκοπείται μεταξύ άλλων η απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του ν. 3498/2006 επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων ώστε να ξεπεραστούν σημαντικές δυσχέρειες εφαρμογής της υφιστάμενης διάταξης.

Χορηγία για την προβολή τη χώρας

Στα άρθρα 27-34 καθορίζεται διαδικασία και η αρμόδια εγκριτική επιτροπή ώστε το Υπ. Τουρισμού και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς να μπορούν να αποδέχονται χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την τουριστική προβολή της χώρας.

ΕΟΤ 

Στα άρθρα 35-37 διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο ώστε ο ΕΟΤ να γίνει ένας σύγχρονος και ευέλικτος οργανισμός προώθησης του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων δράσης του Οργανισμού και την κατάρτιση νέου οικονομικού κανονισμού για τη διαδικασία υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων και για την σύναψη συμβάσεων μισθώσεων και εκμισθώσεων (αρ. 35-37), στόχος του υπουργείου είναι αφενός η προσαρμογή των προωθητικών ενεργειών στα δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού, αφετέρου η άμεση επικοινωνιακή διαχείριση καταστάσεων που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση.

Τροπολογίες

Τέλος, με δύο τροπολογίες το υπουργείο προχωρά σε βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το πλαίσιο λειτουργίας διαφόρων ειδών τουριστικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, γίνονται προσθήκες που στοχεύουν στη ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση του προϊόντος και της συνολικής τουριστικής προσφοράς.

Με τις σχετικές ρυθμίσεις ολοκληρώνεται ένα σύνολο παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και ταυτότητας του εθνικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα διαμορφώσει ένα φιλικό προς επενδύσεις περιβάλλον που μπορεί να αξιοποιηθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία, τονίζεται στο σημείωμα του υπουργείου Τουρισμού.

—Οι αντιδράσεις

Από την πλευρά της η αντιπολίτευση εστιάζει την κριτική της μεταξύ άλλων στα εξής σημεία:

* Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής τουριστικών καταλυμάτων, μαρινών και άλλων εγκαταστάσεων σε βουνά, δάση και παραλίες αντίστοιχα με τη διαδικασία της ταχείας αδειοδότησης προς όφελος των μεγαλοεπενδυτών.

* Στα άρθρα 3 και 4 προβλέπεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας(ΕΣΛ) θα χορηγείται πλέον σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα χωρίς προϋποθέσεις και με έναν απλό δειγματοληπτικό έλεγχο της καταλληλότητας της υποδομής, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

*Με το άρθρο 6, επί της ουσίας υποβαθμίζεται ο ΕΟΤ, αφού η πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων, που μέχρι τώρα γίνεται από τον Οργανισμό, εκχωρείται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο (ΞΕΕ).

*Βάσει του άρθρου 8, τα αλιευτικά καταφύγια μετατρέπονται σε μικρής έκτασης μαρίνες, με ό,τι σημαίνει αυτό για τους αλιείς, ενώ με το άρθρο 9 αυξάνεται το μέγεθος της χερσαίας έκτασης για εμπορική χρήση από 20.000 που είναι σήμερα σε 50.000, περιορίζοντας τους ελεύθερους χώρους.

*Στο άρθρο 12, παράκτιες «περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» ή, όπως σημειώνει, «γνωστοί ως παρθένοι προορισμοί» μετατρέπονται σε μία επιπλέον κατηγορία τουριστικών λιμένων και εμπορευματοποιούνται.

econews

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων