0
Δημοσιεύτηκε 24 Απρ 2017, 16:50   /   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 

Δήμος Στυλίδας:Λήψη μέτρων για την πρόληψη & αντιμετώπιση πυρκαγιών(Δελτίο Τύπου)

img 1913 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ *
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                         

                Στυλίδα, 24/ 4 /2016

                                                                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

        Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1/2017 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης(ΠΕ.ΠΥ.Δ) Στερεάς Ελλάδας, από 1ης Μαίου έως και 31ης Οκτωβρίου 2017 απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.
       Παρακαλούνται οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Στυλίδας, να μην εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο με χρήση φωτιάς καθώς και οποιοδήποτε είδος θερμής εργασίας (ηλεκτροσυγκόλληση-κοπή μετάλλων, κ.λ.π.) προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια. Όσοι έχουν λάβει ειδική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να λαμβάνουν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9 Α/2005 και εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ τους σε περιπτώσεις εκτέλεσης τυχόν ελεγχόμενων καύσεων.
    Επίσης εφιστούμε την προσοχή προς όλους τους αγρότες και ελαιοπαραγωγούς για τις ενέργειες Διαχείρισης της αυτοφυούς χλωρίδας (απομάκρυνση ξερών χόρτων κ.λ.π.) προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς καθώς επίσης και κλαδεύσεις ελαιοδένδρων σε σημεία της αγροτικής οδοποιίας, όπου εμποδίζεται η πρόσβαση των Πυροσβεστικών οχημάτων. Επίσης οι ιδιοκτήτες ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόστασης εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
      Σε περίπτωση μεταδόσεως της φωτιάς ο ενεργών την ελεγχόμενη καύση φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί.  
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

                                                                         Στίγκα Κωνσταντίνα                                                                                              

               


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou