0
Δημοσιεύτηκε 13 Μάι 2013, 13:05   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δελτίο Τύπου Λιμεναρχείου Στυλίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ.
Σας γνωρίζουμε ότι από 01 Μαΐου 2013 τέθηκε σε ισχύ η αριθ. 513.7/2012/1720/31-07-2012 Απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας, η οποία ,αφού επεξεργάστηκε και εγκρίθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του Αρχηγείου Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ. ,δημοσιεύτηκε στο φεκ 2439 β΄/06-09-2012, σύμφωνα με την οποία οριοθετείται ο χώρος λουομένων στη θαλάσσια περιοχή ακρωτηρίου Δρεπάνου Στυλίδας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, ενώ από τη Λιμενική Αρχή μπορεί να απαγορεύεται η λήψη θαλασσίων λουτρών σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές για λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή για άλλη αιτία.
Η έκδοση της ως άνω απόφασης κρίθηκε αναγκαία για λόγους προστασίας- ασφάλειας των λουομένων, καθώς στον ίδιο χώρο τα προηγούμενα χρόνια συνυπήρχαν λουόμενοι και αθλητές kite- surf με κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των πρώτων και δημιουργούνταν συνεχείς προστριβές μεταξύ τους.
Η απόφαση περιλαμβάνει:
α) την απαγόρευση κυκλοφορίας κάθε είδους σκάφους, καθώς και τη διεξαγωγή οποιουδήποτε θαλασσίου μέσου αναψυχής στην οριοθετημένη με στίγματα θαλάσσια περιοχή και
β) την απαγόρευση λήψης θαλασσίων λουτρών εκτός της ως άνω περιοχής σε συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο, οριοθετημένο και αυτό με στίγματα, όπου θα επιτρέπεται η διενέργεια του θαλασσίου μέσου αναψυχής kite- surf εφόσον τηρούνται από τους χειριστές οι σχετικές διατάξεις – νομοθεσία για τη διεξαγωγή του.
Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πινακίδες στην παραλία και πλωτοί σημαντήρες στη θάλασσα.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει από την 01 Μαΐου εκάστου έτους και θα λήγει την 30 Σεπτεμβρίου ιδίου έτους.
Οι παραβάτες της ως άνω απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις του ν.δ. 187/1973 (φεκ 261 α΄/03-10-1973)
Στυλίδα 13 Μαΐου 2013
Ο Λιμενάρχης
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΛΙΑΚΟΣ Κυριάκος

20130513-130455.jpg


Niki Giannoulidou