0
Δημοσιεύτηκε 6 Δεκ 2012, 10:19   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στυλίδα: 05/12/2012

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 17674
Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών
35300 Στυλίδα
Πληροφορίες: Πανάγος Αθανάσιος
Τηλέφωνο: (22383)50115
Fax: (22380)22572
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Προς:
Μέλη Ε.Π.Ζ. Δήμου Στυλίδας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 11η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1o: Χορήγηση αδειών προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων .
Θέμα 2o: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τοπική Κοινότητα Καραβομύλου του
Δήμου Στυλίδας.
Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.
ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Niki Giannoulidou