0
Δημοσιεύτηκε 6 Δεκ 2012, 08:56   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας για τη θέρμανση των σχολείων

Στη  συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής  Επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας στις 3 Δεκεμβρίου,και  μετά από  την εισήγηση του κ. Γ. Καραλάιου , συζητήθηκε το θέμα των ενναλλακτικών μορφών θέρμανσης και η αλλαγή των καυστήρων  στα σχολεία.

Η Ενιαία Σχολική  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την κοινοποίηση του θέματος στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την εκπόνηση έκθεσης-πρότασης για τους καυστήρες των σχολικών μονάδων

Από το υπ΄αρίθμ. 6/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας

Αριθμός απόφασης :17 /2012

 


Niki Giannoulidou