0
Δημοσιεύτηκε 2 Ιούλ 2013, 07:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Καθυστερεί η ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης στο Βαθύκοιλο

ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΣύμφωνα με την  από 27 – 03 – 2013 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου με τίτλο  « ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒAΘΥΚΟΙΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ » , το έργο θα έπρεπε να είναι έτοιμο στις  25 – 06 – 2013.

Στις  28 – 06 – 2013  η  προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας εισηγήθηκε την παράταση της προθεσμίας του έργου.

Τελικά την 1η Ιουλίου αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου , κατά τριάντα ( 30 ) ημερολογιακές μέρες πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαιώσεως του,ήτοι μέχρι τις  25 .07.2013

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ              Αριθμ. Πρωτ. : 74622 / 6928
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΗ-ΦΤΕ


Niki Giannoulidou