0
Δημοσιεύτηκε 19 Φεβ 2014, 16:03   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Κομμένα ελαιόδεντρα προς δημοπρασία από το Δήμο Στυλίδας

ΚΟΜΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑΛόγω της εγκατάστασης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για την ευρύτερη παραλιακή
ζώνη Καραβομύλου-Ραχών, πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση αγροτεμαχίου κατοχής του Δήμου
Στυλίδας που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Αχινού, της Δημοτικής
Ενότητας Εχιναίων, Νομού Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτάσεως δέκα χιλιάδων
μέτρων εκατόν τριάντα ένα και τριάντα επτά εκατοστών (10.131,37).

Τα κομμένα ελαιόδεντρα (ρίζες και πρέμνα) ενενήντα (90) τον αριθμό που προέκυψαν από το αγροτεμάχιο, μεταφέρθηκαν και βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του συνεργείου του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Αχινού.Η συνολική ποσότητα των ριζών ανέρχεται κατ’ εκτίμηση, περίπου σε 160 χ.κ.μ.(χωρικά κυβικά μέτρα) ή 100 τόνους.

Για την περαιτέρω εκμετάλλευσή τους, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας (14.2.2014) προτάθηκε φανερή προφορική δημοπρασία, που θα γίνει στα γραφεία του Δήμου σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο κος Δήμαρχος με σχετική Διακήρυξη και με όρους που θα υποβληθούν από την αρμόδια Οικονομική επιτροπή.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καρακώστας Κωνσταντίνος πρότεινε να παραχωρηθούν τα κομμένα ελαιόδεντρα σε άπορες οικογένειες του Δήμου Στυλίδας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σταθελάκος Ευστάθιος,Σπυροκώστα -Βόρρη Αικατερίνη και Κυρίτσης Γεώργιος συμφώνησαν με την πρόταση του κου Κ.Καρακώστα .

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Εκποίηση με δημοπρασία των ριζών με τα πρεμνά των ελαιόδεντρων σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι Καρακώστας Κωνσταντίνος,Σταθελάκος Ευστάθιος, Σπυροκώστα -Βόρρη Αικατερίνη και Κυρίτσης Γεώργιος.

Πληροφορίες από  το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,Αρ. Απόφασης: 46/2014

 stilida.com


Niki Giannoulidou