0
Δημοσιεύτηκε 3 Ιαν 2013, 13:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Καραβόμυλο

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας της 19ης Δεκεμβρίου 2012 και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συζητήθηκε το θέμα λήψης κανονιστικής απόφασης για τις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τ.Κ Καραβομύλου Δήμου Στυλίδας.
Στο πρακτικό της αρίθμ. 24/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 278/2012 αναφέρονται τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,
ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την αριθμ. 29/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Καραβομύλου, ως εξής:
1. Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων βαρέου τύπου (φορτηγών, νταλικών άνω των 2,5tn)
στον Παραλιακό δρόμο στη Δυτική πλαζ της παραλίας Καραβομύλου από το ύψος ανατολικά
του καταστήματος κ. Αντωνόπουλου και δυτικά έως οικία κ. Λέτσου
2. Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων βαρέου τύπου (φορτηγών, νταλικών άνω των 2,5tn) στο βόρειο παράπλευρο της Εθνικής οδού από το ύψος του καταστήματος του κ. Πισπιρίγκου έως ιδιοκτησία Καλέρη.
3. Την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων , επί της ανατολικής πλαζ Καραβομύλου
(Καραμπάση) , από 1/6 έως 10/9 από ώρα 8π.μ έως 9μ.μ. “


Niki Giannoulidou