0
Δημοσιεύτηκε 14 Αυγ 2012, 02:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013.
Στην απόφαση αναγράφονται τα είδη και οι χρονικές περίοδοι που επιτρέπεται το κυνήγι.

Όπως καθορίζεται στην απόφαση, η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2012−2013 είναι από 20 Αυγούστου 2012 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2013.
Φέτος απαγορεύεται το κυνήγι:

  1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
  2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
  3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
  4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
  5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
  6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
  7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
  8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών,
  9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

Ορίστηκε η εισφορά για τους κυνηγούς
Το υπουργείο Περιβάλλοντος όρισε στα 60 ευρώ την εισφορά για τους κυνηγούς.Ενώ η ετήσια εισφορά των κυνηγετικών συλλόγων στις κυνηγετικές ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαμορφώνεται σε ποσοστό 8,35% (5 €) και 66,83% (40,10 €) αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών τους.


Niki Giannoulidou