0
Δημοσιεύτηκε 25 Οκτ 2012, 09:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας

Ο Δήμος Στυλίδας, στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα προβεί σε διαπραγμάτευση –κατόπιν άγονου διαγωνισμού- για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ΕΥΡΩ, από χρηματοδότηση Δ.Π. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας,
αρμόδιος υπάλληλος Κων/νος Παπαχρήστου, τηλέφωνο 2238350119.


Niki Giannoulidou