0
Δημοσιεύτηκε 28 Ιαν 2013, 12:36   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Στις 30/1 συνεδριάζει του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας με θέμα…

δημαρχειο (2)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΑ 28/1/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 994
Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών
35300 Στυλίδα
Πληροφορίες : Κων/νος Στρωματιάς
Τηλέφωνο : 2238350310
Fax : 2238024783
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Στυλίδας
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Στυλίδας
4. κ.κ. Προέδρους Τοπ. Κοινοτήτων
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού συμβουλίου, την 30η Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Niki Giannoulidou