0
Δημοσιεύτηκε 14 Νοέ 2012, 06:58   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τέρμα οι λακκούβες στο οδικό δίκτυο του νομού μας?


Στις 15 Οκτωβρίου υπογράφηκε μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ,Θωμά Σταϊκου και της εργοληπτικής επιχείρησης «Ζορμπάς Φώτιος» ,η σύμβαση για την

«Επούλωση λάκκων στο Οδικό δίκτυο του Ν.Φθιώτιδας»


Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στις 24.000,00 ευρώ(μαζί με ΦΠΑ ) ενώ η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Επομένως στις 15 Δεκεμβρίου ,Θεού θέλοντος…,τέρμα οι λακκούβες στο οδικό μας δίκτυο. Μακάρι να γίνουν όλα όπως έχουν συμφωνηθεί , γιατί σε στραβό δρόμο στραβά θα οδηγούμε….

Niki Giannoulidou