0
Δημοσιεύτηκε 20 Νοέ 2012, 17:39   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας για το 2013


Στις 5 Νοεμβρίου 2012 συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία , αφού έλαβε υπόψιν της το προταθέν τεχνικό πρόγραμμα, τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, τις προτάσεις των συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και των εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις ανάγκες του διευρυμένου Δήμου Στυλίδας, αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2013 τα εξής….

(ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πλήρες τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας για το 2013)

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosstylidas/ada/Β4ΣΛΩ1Ζ-ΨΜΠ


Niki Giannoulidou